Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De lokale beheerder van elk lokaal bestuur voor het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid kan in deze toepassing daartoe de nodige rechten aan de bevoegde personen toekennen, met name het profiel "Raadpleger grondwatervergunningen lokale besturen" binnen het gebruikersecht gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen Externe gebruiker ".

...