Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

‘opgemeten sondeerlengte’ = dit is de manueel opgemeten diepte (lengte) telling van de sonderingsondeerstangen, na de uitvoering (m)

 -        Deze nulpunten en sondeerlengteverloop worden vergeleken met de grenswaarden vermeld in tabel 2 van de bijhorende normen

...