Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

type sondering

testtype

CPT-ETE1
CPT-UTE2
CPT-MTM1
CPT-M (manometer)TM2

Norm

De Norm wordt zichtbaar in tabblad details voor:

  • CPTE en CPTU vanaf datum  
  • CPTM vanaf datum  


Voor de sonderingen ingevoerd op DOV wordt de norm uitgelezen uit het invoerbestand en aangepast waar nodig.

Voor de sonderingen van Afdeling Geotechniek gelden de normen: NBN EN ISO 22476-1 en NBN EN ISO 22476-12