Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

• Daarnaast moet je ook jaarlijks een heffing betalen op de waterverontreiniging. Je maakt immers ook gebruik van het rioleringsnetwerk. Pomp je grotere hoeveelheden grondwater (>500m³/jaar) op? Dan is er nog een bijkomende heffing op de winning van grondwater. Meer informatie is terug te vinden op deze website:https://www.vmm.be/water/heffingen

...