Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Alle lokale toezichthouders kunnen inloggen op de portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen en zo toegang krijgen tot de gegevens m.b.t. VLAREL erkende boorbedrijven.

Image Modified


Als je ingelogd bent als lokaal toezichthouder heb je inzage in de volgende gegevens  die werden aangeleverd door de erkende boorbedrijven:

...

De lokale beheerder van elk lokaal bestuur voor het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid kan in deze toepassing daartoe de nodige rechten aan de bevoegde lokale toezichthouder toekennen, met name het profiel "eDOV handhaving lokale besturen" binnen het gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen Externe gebruiker ".
Image Modified

Wenst u na te gaan wie uw lokale beheerder is dan kan dit via "Mijn Profiel".

...