Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In de DOV-Verkenner kan je informatie opzoeken over zowel de bodem (het bovenste gedeelte van de ondergrond) op een bepaalde locatie.

...

Vervolgens kies je uit de beschikbare kaartlagen in tabblad “Kaarten” de Digitale bodemkaart van het Vlaams Gewest: bodemtypes:

Image RemovedImage Added


Door deze eenvoudigweg aan te vinken, wordt de laag toegevoegd aan het kaartbeeld.

...