Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • 'Inclusief afstroomgebieden'
  → Met deze optie aangevinkt, worden de overlappende afstroomgebieden (uit deze laag) mee opgenomen in het getraceerd netwerk
  Het betreft de AHO afstroomgebieden die overlappen met het netwerk, mogelijks stroomt dus niet het volledige AHO gebied af naar het geselecteerde netwerk.
  Het afstroomgebied heeft geen impact op de berekening van de vrachten.

 • 'Inclusief buffer (m)'
  → Rond het getraceerde netwerk wordt een bufferzone berekend, volgens het ingegeven aantal meter.

...