Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indien je een eigen grondwaterput wil aanleggen zijn er een aantal verplichtingen:
• Een grondwaterwinning moet (indien machinaal geboord) aangelegd worden door een erkend boorbedrijf . Zij zullen ook een inschatting kunnen maken hoe diep een grondwaterwinning op jouw locatie moet zijn.

  • Als bedrijf ben je ook verplicht om voorafgaand hiervoor een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Meer informatie hierover kan je vinden op deze webpagina: https://www.dov.vlaanderen.be/page/vlarem-rubriek-538

  • als particulier val je onder de uitzonderingen van deze rubriek:  wanneer het grondwater met een handpomp (of weidepompen voor vee) wordt opgepompt of wanneer het grondwater enkel voor huishoudelijke toepassingen (met een maximum van 500 m³/jaar) wordt gebruikt, moet er in het kader van VLAREM geen vergunning worden aangevraagd, noch een melding gedaan.

  • Deze uitzonderingen gelden niet binnen de waterwingebieden en beschermingszones van grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening. Binnen het waterwingebied en de beschermingszones type I en II zijn boringen van meer dan 2,5 meter verboden (tenzij voor productie van drinkwater of bescherming van grondwater). Binnen beschermingszone type III zijn de voornoemde uitzonderingen met een diepte van meer dan 2,5 meter wel ingedeeld en moet je een vergunning voor rubriek 53.8 aanvragen.

  • Er moet zowel voor de vergunningsplichtige als voor diegene die vrijgesteld zijn van vergunning steeds een melding van eigen waterwinning  worden gedaan bij de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

...


  • Daarnaast moet je ook jaarlijks een heffing betalen op de waterverontreiniging. Je maakt immers ook gebruik van het rioleringsnetwerk. Meer informatie is terug te vinden op deze website:https://www.vmm.be/water/heffingen

Leidingwater is altijd veilig drinkwater : het voldoet aan strenge eisen. Wil je toch putwater gebruiken om te drinken, om voedsel te bereiden en voor je hygiëne, dan moet je putwater voldoen aan de drinkwaterkwaliteitseisen. Algemene informatie is te vinden via www.vmm.be/gezondwater.
De meer technische gegevens zijn ontsloten via https://www.vmm.be/water/drinkwater/putwater.

...