Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deze pagina geeft een overzicht van de stappen die doorlopen moeten worden om een XML-bestand op te laden naar DOV en de gegevens te importeren.


Warning
titleImporteren en aanleveren

Na het importeren van een XML-bestand zijn de boringen of andere gegevens nog niet aangeleverd. Volg daarvoor onze handleiding eDOV - Aanleveren boringen.


In onderstaande voorbeelden wordt steeds gebruik gemaakt van standaard cURL commando's om te connecteren met de services. cURL is namelijk standaard beschikbaar is op vele operating systemen (en voor Windows OS is dit gratis te downloaden op https://curl.haxx.se/windows/).

...