Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De CSR die u heeft aangemaakt kan u opladen via Certificatenbeheer om het certificaat aan te vragen en te downloaden. Dit staat beschreven in de handleiding 'Nieuwe Handleiding Vo-DCBaaS'

Meer informatie over toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/publicaties-toegangs-en-gebruikersbeheer#ik-heb-vragen-over-vo-dcb-of-vodcbaas

...