Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vanuit de verkenner kan je doorklikken naar de boorfiche (om details te zien, te wijzigen, nog gegevens toe te voegen,  …)
Ook kan je een boorrapport opvragen en downloaden.
Dit kan je gebruiken om aan jouw klanten te bezorgen.
3.

...

Waar zie ik een overzicht van alle uitgevoerde boringen

...

Op deze pagina kan je de boorwerkzaamheden die jouw bedrijf effectief heeft uitgevoerd invoeren, controleren en bevragen. Je kan gebruik maken van de online invoerschermen of van de xml-import.
Eens de boringen volledig en correct zijn, kan je ze via de ‘acties’-knop definitief aanleveren. Daarna zijn ze publiek te consulteren in de DOV-verkenner.

Image Removed

Image Removed

Je kan een boringfiche steeds opnieuw openen en bewerken door te klikken op het blauwe nummer (hyperlink) van het boornummer.
Standaard worden de boorfiches van de laatste 3 maanden getoond.

Je kan dit zelf aanpassen naar een andere periode, door bovenaan de gewenste data in te vullen. 

Als je deze datumvelden helemaal leeg maakt, dan krijg je alle boorfiches van jouw bedrijf te zien die nog niet definitief formeel zijn aangeleverd.

Bovenaan kan je klikken op de gele knop om een "nieuwe boring" aan te maken. Image Removed

Dit kan ook via de link '>Nieuwe boring' op de portaal-pagina. Image Removed

...

Image Removed

Image Removed

...

van mijn bedrijf?

zie bij de veelgestelde vragen: Waar zie ik een overzicht van al de uitgevoerde boringen van mijn bedrijf?

4. Kan ik de gegevens van een boorfiche nog wijzigen nadat ik formeel heb aangeleverd?

zie bij de veelgestelde vragen: Kan ik nog informatie aanpassen nadat ik de boringen heb aangeleverd?