Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

QGIS of Quantum GIS is een Open Source desktop GIS product. Deze handleiding is gebaseerd op versie 3.416.93.

Table of Contents
indent5

1. Gebruik WMS in QGIS

1.1. Gebruik van een Proxyserver in QGIS

Als uw bedrijf gebruik maakt van een proxyserver om het netwerk te beveiligen, moet je dit ook eerst aangeven in QGIS. Doe je dit niet, dan heb je niet de mogelijkheid om een WMS service in te laden.

  1. Klik op Extra en daarna op Opties.
  2. Ga naar het tabblad Netwerk en geef de gegevens van je proxyserver in. Klik op OK.

 Image Added

1.2. WMS inladen

Met behulp van QGIS kunnen de WMS services aangesproken en gebruikt worden.

...

  1. Stel het Ruimtelijk Referentie Systeem van het project in. Ga hiervoor naar Project en vervolgens projecteigenschappen- Eigenschappen en klik op CRS.

Selecteer het coördinatensysteem (DOV data zijn opgezet in EPSG:31370 4313 Lambert 72). Klik dan op “Apply” en “OK”.

...

3. Kies “Nieuw”

Vul de naam (DOV Inspire WMS) en de verbindingsURL in (https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/wms?) in zoals in onderstaand screenshot en klik op OK en “Verbinden”.. Klik vervolgens eerst op "OK" en daarna op “Verbinden”.

Image Added


De verbindingsURL voor de DOV services vind je ook terug op de Geonetwork toepassing: https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home

Image Removed


4. Klik op OK en vervolgens op “Verbinden”. De lijst van beschikbare services verschijnt.

...

5. Kies een laag, klik op toevoegen en de laag wordt toegevoegd in de kaart (afhankelijk van de schaal in het kaartvenster en de schaalrange die de service ondersteunt) en in de legende. De naam van de laag in de legende is de naam van de laag en niet de titel. Indien je dit wenst kan je de naam van de laag aanpassen door rechts te klikken op de naam in de legende en de kaart te hernoemen.

 

1.

...

3. GetFeatureInfo request

Door met de   knop in het kaartvenster op een feature van de service te klikken, kan je de attribuutinformatie opvragen.

 

2. Gebruik WFS in QGIS

2.1. Gebruik van een Proxyserver in QGIS

Als uw bedrijf gebruik maakt van een proxyserver om het netwerk te beveiligen, moet je dit ook eerst aangeven in QGIS. Doe je dit niet, dan heb je niet de mogelijkheid om een WFS service in te laden.

  1. Klik op Extra en daarna op Opties.
  2. Ga naar het tabblad Netwerk en geef de gegevens van je proxyserver in. Klik op OK.

 Image Added

2.2. WFS inladen

Met behulp van QGIS kunnen de WFS services aangesproken en gebruikt worden.

...

  1. Stel het Ruimtelijk Referentie Systeem van het project in. Ga hiervoor naar Project en vervolgens projecteigenschappen- Eigenschappen en klik op CRS.

 

Selecteer het coördinatensysteem (DOV data zijn opgezet in EPSG:31370 4313 Lambert 72). Klik dan op “Apply” en “OK”.

...

2. Klik op Kaartlagen → Laag toevoegen → WFS-laag toevoegen. 

Het volgende scherm verschijnt:

...

3. Kies “Nieuw”.

Vul de naam (DOV Inspire WFS) en de verbindingsURL in (https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/wfs?) in zoals in onderstaand screenshot en klik op OK.. Klik vervolgens eerst op "OK" en daarna op “Verbinden”.

 Image Added

De verbindingsURL voor de DOV services vind je ook terug op de Geonetwork toepassing: https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home(lvt: url specifiëren, zie ook screenshot)

 Image Removed


4. Klik op OK en in de volgende scherm vervolgens op “Verbinden”. De lijst van beschikbare services verschijnt.

...

5. Het inladen van de service is nu compleet. De symbologie wordt met een WFS niet meegegeven maar je kan deze wel zelf stylen.

 

2.

...

3. Enkel features van een bepaalde extent inladen

Omdat bij inladen van een WFS vaak veel data worden opgevraagd, kan het een goed idee zijn om maar een deel van de data in te laden.

...

Je kiest er ook best voor om bij de laag die je kiest (bv. de Boringen) de "Cache Feature" optie aan te vinken. (lvt: waar vind je deze optie???) 

Hiervoor dien je bij "Project" te kiezen voor "Opties" - "Renderen". Vink daar volgende optie aan: " Gebruik de cache voor tekenen indien mogelijk om het renderen te versnellen"

Image Added

Hierdoor worden alle objecten van de laag opgevraagd en gecached (weliswaar binnen een bepaalde BBOX als je deze optie hebt aangevinkt). Bij wijzigen van de extent (zoomen of pannen) worden de objecten dan snel weergegeven.


2.

...

4.

...

(lvt: zou deze paragraaf niet als eerste item moeten vermeld worden in de handleiding? als het ware een eerste check alvorens men van start gaat...)

Als uw bedrijf gebruik maakt van een proxyserver om het netwerk te beveiligen, moet je dit ook eerst aangeven in QGIS. Doe je dit niet, dan heb je niet de mogelijkheid om een WMS of WFS service in te laden.

...

 Image Removed

2.4. Oproepen van de attributentabel, selecteren, selectie opslaan

Omdat je bij een WFS de eigenlijke features downloadt, kan je dus ook de attributentabel opvragen.

Selectie en opslaan van data

Omdat je bij een WFS de eigenlijke features downloadt, kan je dus ook de data opvragen (hetzij via de attributentabel, hetzij via de selectie van objecten binnen een gebied of op basis van een waarde).

2.4.1. Selectie via de attributentabel

  1. Rechtermuisklik op de WFS laag en klik daarna op “Attributentabel openen”.

...

2. In de attributentabel kan je records selecteren door links van de rijen te klikken.

 

(lvt: item toevoegen: selectie uitvoeren via "objecten selecteren binnen gebied"/'objecten selecteren obv waarde", hiervoor hoef je de attributentabel niet te openen)


3. 2.4.2. Selectie van objecten binnen een gebied 

Je kan de objecten ook selecteren door bvb een polygoon te tekenen op de kaart. Kies hiervoor het icoon "Objecten met een polygoon selecteren" (zie onderstaand screenshot)

Image Added

2.4.3. Selectie van objecten op basis van een waarde

Je kan de objecten ook selecteren die aan bepaalde waarden voldoen. Kies hiervoor het icoon "Objecten selecteren d.m.v. waarde" (zie onderstaand screenshot)

Image Added

2.4.4. Opslaan van selecties

Deze selectie kan je vervolgens opslaan. Sluit

1.Als je een selectie hebt gemaakt via de attributentabel af en , sluit je deze eerst af.

Vervolgens rechtermuisklik op de WFS laag.

Klik op “Exporteren” en vervolgens op “Geselecteerde objecten opslaan als”.

Het is ook mogelijk om de volledige service op te slaan door te kiezen voor “Objecten opslaan als”.


42. Geef het formaat op waarin je de selectie wil opslaan (geopackage, xml, kml, ...) en kies het pad waar je deze wil opslaan. Best selecteer je voor de services van DOV Lambert 72 als CRS (Coördinatensysteem).

(lvt: opslaan als geopackage, xml, kml, ... vermelden)

 

Opgelet! Aantal features beperkt tot 10.000 000 

In QGIS is een beperking tot 10.000 features ingesteld. Wanneer je dus probeert een volledige WFS van een datalaag (bv. alle grondwatervergunningen voor heel Vlaanderen) binnen te halen in je QGIS-project, gaat zal dit niet lukken. Je krijgt niet alle vergunningen in het kaartbeeld. Bij het toevoegen van de grondwatervergunningen als WMS-laag, heb je dit probleem niet aangezien het hier slechts een beeld (een ‘prentje’) is zonder de attribuutgegevens.  

De manier om wel de volledige set aan gegevens ter beschikking te hebben, is van om eerst zo precies mogelijk in te zoomen naar het studiegebied dat je interesseert en pas daarna de WFS-laag in te voegen.

...