Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. “Doorzoekbare laag” drop-down: lijst van actieve kaartlagen. Selecteer de kaartlaag waarin je wil gaan zoeken.
 2. “Attributen” drop-down: alle beschikbare attributen van de geselecteerde kaartlaag
 3. “operator” drop-down: bv. is gelijk aan, groter dan, kleiner dan, ligt tussen,… [1]
 4. “waarde 1” drop-down of invulveld: bv. begindatum, diepte,…
 5. Indien van toepassing: “waarde 2” drop-down of invulveld: bv. einddatum,…


Image Modified 

Figuur 24: Voorbeeld van ht toevoegen van zoekregels

...

 • In een kaartobject van een bepaalde kaartlaag: dit wil zeggen dat je wenst te zoeken binnen een object dat al op de kaart staat (dit kan bv. een gemeente zijn, een zone binnen een bepaalde kaartlaag ,…). Rond dit kaartobject kan je nog een buffer definiëren. Je kan er steeds voor kiezen om een ander kaartobject te selecteren.

 

Image RemovedImage Added

Figuur 25: Menu voor het selecteren van een kaartobject van een andere kaartlaag en het toevoegen van een buffer

...

Je kiest voor de zoekresultaten van één van de actieve kaartlagen in de drop-downlijst.

Image Modified 

 

Net als na eenvoudig zoeken, kun je hieruit een selectie maken. Vervolgens kun je gebruik makend van de knop ‘acties’ zoomen naar je zoekresultaten of de gegevens downloaden in het gewenste formaat.  

...

 • Zoek in “grondwatermeetnetten”
 • Waarvan “GW-ID”
 • “uit CSV-bestand”
 • “Bestand kiezen”: je kiest het csv-bestand dat je wil gebruiken.

Image Modified 

Bij “zoekresultaten” krijg je een lijst met gevonden GW-ID’s. Als er meerdere filters zijn, krijg je meerdere keren hetzelfde GW-ID.

...

De virtuele boring wordt geopend onderin het resultatenvenster. Om de volledige modelkolom beter te kunnen bekijken, kan je deze beter openen in een nieuwe browser tab.
Klik hiervoor op acties en kies 'openen in browser tab'.

Image Modified


Je kan nog doorklikken op het bodemtype en krijgt dat een meer uitgebreide toelichting van het bodemtype.

Je kan eveneens doorklikken op elk van de geologische formaties of hydrogeologische eenheden voor meer informatie.

 

Image Modified 

Figuur 27: Voorbeeld van het resultaat van een Virtuele Boring

...