Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Van zodra u een polygoon ingetekend of geselecteerd hebt, verschijnt het resultaat van de volumebevraging. Indien gewenst, kan u de geselecteerde delfstoffen, afdek, stoorlagen of rivieren uitklappen door op het bijhorende pijltje te klikken. U ziet dan een verdere opdeling naar lithologie.


Virtuele Boring - model 'primaire delfstoffen'


Wanneer in de delfstoffenverkenner de tool Virtuele Boring gebruikt wordt, wordt standaard het model 'primaire delfstoffen' weergegeven. Via deze tool kan elke plaats in Vlaanderen aangeklikt worden waarbij een log van de samenstelling van de ondergrond op die locatie gegeven wordt, m.b.t. het voorkomen van primaire delfstoffen. Naast de primaire delfstof (bv. grovere zanden) wordt ook een meer gedetailleerd delfstoftype gegeven (bv. Oligoceen zand). Het model 'primaire delfstoffen' is een vertaling van het G3Dv3 model, van geologische eenheden naar primaire oppervlaktedelfstoffen. Deze tool werd opgesteld ter ondersteuning van de delfstoffentoets (https://dov.vlaanderen.be/page/delfstoffentoets-grondverzet).

Image Added