Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In de filterfiche zie je onder het tabblad "peilmetingen" alle uitgevoerde metingen staan.
IN In de 5e kolom zie de diepte van het grondwater t.o.v. het referentiepunt en in de 6e kolom de diepte t.o.v. TAW (het zeeniveau).

...