Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om de grondwaterstand op een bepaalde locatie te kennen, kan de DOV-website je een eerste indicatie geven.
De precieze toestand vraagt echter steeds verder onderzoek. De grondwatertafel kan immers door tal van factoren worden beïnvloed.
Zo hebben naburige grondwaterwinningen, klimatologische omstandigheden, ondergrondse werken en constructies, oppervlaktewater uit de omgeving,... effect op het grondwaterniveau.

Op deze pagina staat heel wat achtergrondinformatie over de grondwaterstand.
En hoe je een indicatie kan krijgen van de gemiddelde grondwaterstand op een plaats via DOV.
In dit document staat ook extra informatie rond ‘infiltratie'.


Info

Je maakt het best gebruik van het Themaloket "Freatisch grondwater", een aangepaste versie van de DOV-verkenner waarin de relevante kaartlagen al geactiveerd zijn.
Klik op onderstaande prent en het themaloket wordt geopend.

Tip: open de koppeling in een nieuw tabblad of een nieuw venster, dan blijft deze handleiding beschikbaar in dit tabblad of venster.

...

Tip

Hoe je met het themaloket Freatisch Grondwater aan de slag gaat zie je in dit  filmpje
of je kan de uitgeschreven handleiding raadplegen.

Op deze pagina staat ook nog heel wat achtergrondinformatie over de grondwaterstand.
En hoe je een indicatie kan krijgen van de gemiddelde grondwaterstand op een plaats via DOV.
In dit document staat ook extra informatie rond ‘infiltratie'.