Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indien de starttijd niet meegegeven is, zal alle data tot en met de eindtijd verwijderd worden. Indien de eindtijd niet meegegeven is, zal alle data vanaf de starttijd verwijderd worden. Indien geen tijd meegegeven is, zal alle data verwijderd worden. Indien zowel start- als eindtijd meegegeven wordt, zal alle data (grenzen incluis) binnen die periode verwijderd worden.

Updaten van data

Om gegevens te updaten, moeten de bestaande meetwaarden eerst worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden toegevoegd.

Indien gegevens worden opgeladen die al waren toegevoegd, zal bij de upload een validatiefout als antwoord terug komen. 

Downloaden van sensordata/meetreeksen

...