Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In deze pagina wordt uitgelegd hoe je dit kan doen,
en staan we stil bij enkele speciale situaties.


Table of Contents


Actie 'Putinformatie toevoegen'

Nadat je de boorfiche (+ lithologische beschrijving) hebt aangemaakt (zie eDOV - Aanleveren boringen) kan je de putinformatie aan de boring koppelen.

...

Ben je nog vergeten een lithologische beschrijving of putfiche toe te voegen voor het aanmelden,
dan krijg je eerst nog een herinnering.

Multi-level peilput → extra filters aanmaken

Start vanuit de putfiche en ga naar tabblad 'filters'

...