De opmaak van een milieueffectbeoordeling werd eerst ingevoerd voor projecten waarvoor een vergunning gevraagd werd, vervolgens voor plannen en programma's zoals RUP's en beleidsplannen. Sinds enige tijd wordt een bredere range aan plannen beschouwd als vallend onder het toepassingsgebied van richtlijn 2001/42/EG. Voor deze soort plannen is een aanpak op maat nodig, die leidt tot een gericht en efficiënt MER met een inhoudelijke meerwaarde. 

In 2021 werd een onderzoek gepubliceerd naar geschikte methodologieën voor een milieueffectbeoordeling op strategisch niveau. Het betreft o.a. methodologieën voor de beoordeling van omgevingsregelgeving m.b.t. ruimtelijke ordening en milieu, van beleidsplanning en van lange termijn visies. Deze methodologieën omvatten enerzijds de tiering/scoping en anderzijds het inschatten van de effecten van deze plannen en programma’s op mens en milieu. Het gebruik van deze methodologieën dient er voor te zorgen dat de milieueffectbeoordeling op een gerichte en efficiënte manier uitgevoerd wordt met een inhoudelijk meerwaarde.

De studie ‘Uitwerken van een roadmap voor milieueffectbeoordeling op strategisch niveau’ werd gepubliceerd op de website. Deze ‘roadmap studie’ presenteert een oplijsting van mogelijke methodologieën voor de opmaak van een plan-MER voor een strategisch plan en reikt handvaten aan om voor elk strategisch plan een geschikte methodologie te kiezen. Elke methodologie wordt toegelicht in de studie. Bij de studie hoort ook aan Access-databank, zie website.

  • No labels