Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als standaardwaarde voor de afstand tussen receptorpunten van het regulier receptorenrooster wordt 30 m aangehouden. Wanneer grote oppervlakten moeten berekend worden (bvb. bronnenclusters veehouderijen) kan hiervan afgeweken worden (in functie van rekencapaciteit van de IMPACT tool). Wanneer nodig worden ter hoogte van geurgevoelige objecten nabij de bron individuele receptorpunten voorzien.

Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van het meerjarig meteobestand 2007-2011. Dit meteobestand resulteert in vloeiende contourlijnen, wat een betere correlatie heeft met ondervonden geurhinder rondom een geurbron dan de meer grillige contourlijnen die worden berekend op basis van een eenjarig meteobestand. Voor projecten waarbij grote oppervlaktes moeten worden doorgerekend kan de rekencapaciteit van IMPACT een beperkende factor zijn. Wanneer nodig mag dan ook gebruik gemaakt worden van het meteobestand van 2012 om dit te verhelpen.

Standaard moet stack tip downwash ingeschakeld worden.

Mits motivatie kan de mechanische pluimstijging uitgeschakeld worden.

Alle .impact-bestanden waarin berekeningen vervat zijn die opgenomen zijn in het MER, moeten samen met het MER ingediend worden. Hiervoor wordt een logische naamgeving aan het .impact-bestand gegeven. In IMPACT is het zowel op het niveau van de projectmap als op niveau van het scenario mogelijk om bij het overzicht een beschrijving toe te voegen. Hiervan moet gebruik gemaakt worden om duidelijk aan te geven welke berekeningen binnen de scenario’s in het project vervat zitten.

  • No labels