Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence vandaag 31 augustus 2023 van 18u00 tot 18u30 even onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zoals eerder aangegeven (zie rol initiatiefnemer) laat de wetgeving over plan-m.e.r.-verplichtingen over RUP's (DABM artikel 4.1.1, §1, 13°, a) ) toe dat een andere initiatiefnemer de plan-m.e.r.-verplichtingen voor het plan overneemt, als het RUP het kader vormt voor één of meerdere projecten van één of meerdere privaat of publiekrechtelijke natuurlijke of rechtspersonen.

De projecten waarvoor deze mogelijkheid van overdracht van het initiatiefnemerschap bedoeld is, zijn bijvoorbeeld projecten van autonome gemeentebedrijven, provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, maatschappijen die nutsleidingen (gasleidingen, elektriciteitsleidingen, …) aanleggen, de luchthavens, de NMBS-groep (spoorwegen), VRT (radio- en TV infrastructuur zoals zendantennes), federale musea, het ministerie van justitie (gevangenissen, gerechtsgebouwen), Aquafin (gemeentelijke of provinciale RUP's voor RWZI's en KWZI's), projecten van private ontwikkelaars waarvoor een bestemmingswijziging vereist is (bv. golfterreinen) …

De verplichtingen inzake plan-m.e.r. bevatten zowel het onderzoek met betrekking tot de plan-m.e.r.-plicht, de opmaak van een plan-MER of het gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de plan-MER-plicht.

  • No labels