In deze fiche wordt een nieuw beoordelings- en afwegingskader voorgesteld voor inplanting van nieuwe woonzones (herbestemming) en nieuwe woonontwikkelingen. Het toepassingsgebied wordt hierbij duidelijk afgebakend en er wordt een onderscheid gemaakt tussen plan- en projectniveau.

Een eerste ontwerp van het afwegings- en beoordelingskader voor nieuwe woonontwikkelingen in geluidsbelaste gebieden werd reeds uitgetest in enkele concrete cases in de studie 'TWOL Verkeersgeluid' (Neuteleers, 2020). Daarnaast werd in de studie 'Ontwikkeling en toepassing van een gewestelijke voorschrift voor de akoestische gevelisolatie van woningen tegen weg-, spoor- en luchtverkeerslawaai' (Poncelet, 2020) een vereenvoudigd isolatievoorschrift voorgesteld dat kan worden gehanteerd in MERs. Op basis van de inzichten die voortkwamen uit deze studies en de nieuwe aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (2018) die intussentijd werden gepubliceerd, werd het afwegingskader aangepast.


  • No labels