Onderstaande figuur geeft de geïntegreerde RUP/MER-procedure weer. Een uitgebreide beschrijving van de RUP-procedure met geïntegreerde milieueffectrapportage (zowel plan-MER als plan-m.e.r.-screening) vindt u hier.


  • No labels