Artikel 4.6.4.§1 van het DABM voorziet dat het Team Mer op gemotiveerd verzoek van de initiatiefnemer en na advies van een adviescommissie de door de initiatiefnemer gespecificeerde elementen van volgende beslissingen inzake milieueffectrapportage in heroverweging kan nemen:

  • het toepassen van de verplichting tot het opstellen van een project-MER volgens art. 4.3.3.§3, namelijk inzake de beslissing van het verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht;
  • de afkeuring van het plan-MER (volgens DABM).

In de praktijk komt dit zelden voor.

  • No labels