Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence vandaag 31 augustus 2023 van 18u00 tot 18u30 even onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Artikel 4.6.4.§1 van het DABM voorziet dat het Team Mer op gemotiveerd verzoek van de initiatiefnemer en na advies van een adviescommissie de door de initiatiefnemer gespecificeerde elementen van volgende beslissingen inzake milieueffectrapportage in heroverweging kan nemen:

  • het toepassen van de verplichting tot het opstellen van een project-MER volgens art. 4.3.3.§3, namelijk inzake de beslissing van het verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht;
  • de afkeuring van het plan-MER (volgens DABM).

In de praktijk komt dit zelden voor.

  • No labels