Effecten van geur treden meestal lokaal op in de onmiddellijke nabijheid van de bron. Afhankelijk van het type bron betekent dit een afstand van enkele tientallen of honderden meters, tot maximaal enkele kilometers. In uitzonderlijke situaties kunnen geuren waargenomen worden tot een afstand van meer dan 5 kilometer.

Het studiegebied wordt vastgelegd in functie van de mogelijke effecten, inclusief een veiligheidsmarge.


  • No labels