Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alternatieven en scenario’s moeten zo concreet mogelijk beschreven worden. Hierbij moet duidelijk aangegeven worden welke randvoorwaarden inherent zijn aan het voorgestelde alternatief of scenario en waar ze juridisch verankerd (kunnen) worden. Dit kan o.a. in het voorkeursbesluit, de stedenbouwkundige voorschriften of in een vergunning zijn.

Ook moeten alternatieven en scenario’s uit andere disciplines binnen de discipline lucht beoordeeld worden, in zoverre deze een relevante impact hebben op de effectbespreking voor de discipline lucht.


  • No labels