Onder niet voor de weg bestemde mobiele bronnen worden racewagens, landbouwvoertuigen en havengerelateerde voertuigen beschouwd. Vaak zijn hiervoor emissiegegevens beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kunnen emissies in het (betalend) OFFREM-model berekend worden op basis van het energieverbruik en de technologie van de verbrandingsmotor.

Als kranen, heftrucks of andere mobiele bronnen stationair draaien kan dit relatief eenvoudig in de tool IMPACT meegenomen worden. Als deze bronnen bewegen, kan dit bij uitstoot op lage hoogte benaderd worden door een oppervlaktebron in te geven waarbij de oppervlakte overeenkomt met het werkingsgebied van de bronnen en waarbij als uitstoot de totale uitstoot van de bronnen binnen dat gebied genomen wordt. Het blijft echter een benadering omdat de uitstoot over het hele gebied uitgesmeerd wordt en omdat er geen thermische pluimstijging bij een oppervlaktebron in rekening gebracht wordt. Wanneer uitstoot op grotere hoogte is, kan gekozen worden voor een puntbron (plaatsen van minimaal 1 puntbron in het midden van het reguliere werkingsgebied, de deskundige kan motiveren waarom al dan niet meerdere puntbronnen nodig zijn).

De gebruikte invoergegevens moeten in bijlage bij het MER gevoegd worden.


  • No labels