De emissies veroorzaakt door binnenvaart en zeevaart kunnen berekend worden met behulp van emissiefactoren. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook de betalende emissiemodellen EMMOSS of EISS gebruikt worden. De MER-deskundige kan deze modellen niet zelf toepassen, maar kan dit vragen aan respectievelijk Transport & Mobility Leuven of VITO.

Vervolgens kunnen concentraties en depositie met IMPACT (standaard module) berekend worden door puntbronnen om de 50 m te plaatsen. Bijvoorbeeld voor een afstand van 1 km, worden 20 puntbronnen voorzien, waarbij elk van de 20 punten 1/20ste van de emissies krijgt. Op die manier kan er rekening gehouden worden met pluimstijging. In IMPACT zal de mogelijkheid voorzien worden om een CSV-bestand met puntbronnen op te laden. 

Volgende parameters1 moeten gebruikt worden bij invoer in IMPACT:


Varen

Liggen


Warmte-inhoud (MW)

Hoogte (m)

Warmte-inhoud (MW)

Hoogte (m)

Binnenvaart

0,150

5

0,150

5

Tankers

1,902

32

2,563

29,6

Passagiersschepen en jachten

1,956

38,3

0,438

29,1

Fruitschepen

2,542

27,6

0,452

19,1

Stukgoedschepen

0,751

18,5

0,069

15,2

Gastankers

1,238

21,8

2,563

20,3

Auto- en ro/ro-schepen

0,825

17,6

0,524

37,7

Ore-bulk-oil-schepen

1,748

13,3

0,331

22,8

Stortgoedschepen

1,748

13,3

0,331

22,8

Andere scheepstypes

0,369

14,9

0,068

16,5

Containerschepen

3,876

35,2

0,408

30,8


Diameter (m)

Volumestroom (Nm³/s)

4

76


De procentuele bijdrage van de deposities aan de kritische depositiewaarden (KDW) per habitattype moet berekend worden. Meer info: zie praktische wegwijzers ANB ‘eutrofiëring’ en ‘verzuring’ via de lucht.

Naast IMPACT zijn er betalende modellen (bvb. STACKS) waarmee concentraties en deposities berekend kunnen worden.

De gebruikte invoergegevens moeten in bijlage bij het MER gevoegd worden.  1. Bron: VITO
  • No labels