Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Qgis instellingen juist zetten voor je kan starten

Proxyserver instellen (voor ambtenaren van de Vlaamse overheid - vonet)

Als je bedrijf gebruikt maakt van een proxyserver om zijn netwerk te beveiligen, moet je dit ook eerst aangeven in Qgis. Doe je dit niet dan verlies je de mogelijkheid om een WMS of WFS service in te laden van het internet en plugins te downloaden. Voor het gebruik van de geopunt plugin moet een proxy ingesteld worden in de instellingen van de geopunt plugin. (zie verder geopunt plugin)

Voor het aanspreken van de interne omgeving van GDI Mercator (https://www.mercator.vonet.be) mag de proxyserver niet ingesteld zijn.

Voor het aanspreken van de publiek omgeving van GDI Mercator of services van DOV of AGIV moet de proxyserver wel ingesteld zijn.

Deze instellingen doet men zo:


 • Klik op de tab Extra in je Qgis project en daarna selecteer je Opties


 • Ga naar het tabblad Netwerk en geef de gegevens van je proxyserver in


De proxyserverinstelling worden zoals hieronder ingesteld (host-poort-HttpProxy). Om de interne services rechtstreeks op het intranet te kunnen aanspreken zonder de proxyserver te gebruiken moet de URL van de interne raadpleegdiensten uitgesloten worden van het gebruik van de proxy.

 • proxy gebruiken voor toegang tot web = aanvinken
 • Proxy type = HttpProxy
 • Host = proxy.vlaanderen.be
 • Poort 80 • URLs uitsluiten = https://www.mercator.vonet.be (klik op het plusje bovenaan rechts en klik vervolgens op het woord URl in het lijstje en wijzig dit naar https://www.mercator.vonet.be/

Ook voor sommige Plugins (bv Geopunt plugin) is het belangrijk dat de proxy instellingen juist zijn. Zoniet werkt het 'zoeken op adres' niet omdat deze Plugin een service gebruikt van het internet


Het coördinatensysyteem juist zetten (CRS)

In Qgis moet je aangeven welk CRS je gaat gebruiken. In Vlaanderen gebruikt men nog steeds de CRS (EPSG: 31370), Belge 1972 / Belgian Lambert 72

 • Klik op de tab Extra in je Qgis project en daarna selecteer je Opties
 • Ga naar de tab CRS en selecteer het juiste coordinatensysteem: Lambert 72
 • Vink Automatsch 'Gelijktijdige CRS-transformatie gebruiken' aan

Venvolgens dien je het coördinatensysteem van je project in te stellen

 • Klik op de tab Project in je Qgis project en daarna selecteer je Projecteigenschappen
 • Vink aan 'Gelijktijdige CRS-transformatie gebruiken' - hiermee zullen lagen die in een ander CRS staan zich automatiz-schjuist leggen in je Qgismap
 • stel het coördinatensysteem Lambert 72 inWat is het  verschil tussn een WM(T)S en een WFS?

De uitleg kan je vinden op de pagina Handleidingen in pdfvorm - Werken met WMS/WFS


Hoe kan ik een WMS service inladen in QGIS?

WMS van MerctorNet gebruiken in QGIS

 Je kan een wms laag inhalen per service maar je kan ze ook inladen in bulk. Een volldeige handleiding vind je op Handleidingen in pdfvorm - Werken met WMS/WFS

Wil je de WMS per service inladen:

 • Klik op Kaartlagen -> WMS-laag toevoegen of gebruik de -knop in de knoppenbalk

Het volgende scherm verschijnt:

 • kies Nieuw en geef de url van de service in
 • vul de naam in

 • klik op OK
 • klik op Verbinden - de lijst van beschikbare services verschijnt.Interne Mercator WMS

https://www.mercator.vonet.be/raadpleegdienstenmercatorintern/ows?

  • Interne Mercator WMTS

https://www.mercator.vonet.be/raadpleegdienstenmercatorgeocacheintern/service/wmts?REQUEST=getcapabilities

  • Interne ontwikkel Mercator WMTS

https://ontwikkel.mercator.vonet.be/raadpleegdienstenmercatorgeocacheintern/service/wmts?REQUEST=getcapabilities

  • Publieke Mercator WMS > proxy instellen

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows?

  • Publiek Mercator WMTS

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorgeocachepubliek/service/wmts?REQUEST=getcapabilities


Hoe kan ik de WMTS van MercatorNet inladen in QGIS?

WMTS van MerctorNet gebruiken in QGIS

Voor het inladen van een WMTS in Qgis kan de dezelfde stappen volgen als voor het inladen van de WMS.

Voor mercatornet gebruik je volgende connectie URL https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorgeocachepubliek/service/wmts?REQUEST=getcapabilities

Je kan elke service apart inladen via de browser of je kan de getcapabilities via de "WMS/WMTS laden- knop" bevragen en de WMTS in bulk inladen.

Een volldedige handleiding vind je op Handleidingen in pdfvorm - Werken met WMS/WFS •  Bij de WMTS van MercatorNet kan je alleen de aangeboden coördinatensystemen consulteren:
  • EPSG 31370
  • EPSG: 4326
  • De geluidskaarten 2016 worden ook aangeboden als  EPSG:900913.
 • Selecteer een laag en klik op toevoegen. De laag wordt toegevoegd in de kaart (afhankelijk van de schaal in het kaartvenster en de schaalrange die de service ondersteunt) en in de legende. In de legende zal de naam van de laag verschijnen. Je de naam van de laag aanpassen door rechts te klikken en de laag te hernoemen.

 


Hoe kan ik best de WFS van MercatorNet inladen in QGIS?

 • Klik op Kaartlagen -> WFS-laag toevoegen of gebruik de -knop in de knoppenbalk

 

 • kies Nieuw en geef de url van de service in
 • vul de naam in

 

 • Interne Mercator WFS

https://www.mercator.vonet.be/raadpleegdienstenmercatorintern/ows?

 • Publieke Mercator WMS - proxy instellen

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows?

 

 • Klik ok en dan op verbinden, je krijgt een lijst van de beschikbare services


Wat doet de Cache Kaartobjecten? (niet meer beschikbaar in QGIS 2.18)

Omdat een WFS een zwaar gegeven is, is het beter om maar een deel ervan in te laden. Om een goede performantie van de wfs lagen te behouden moet je een schaalafhankelijheid instellen. Zware lagen zorgen immers ervoor dat je project zeer traag werkt of kunnen je project zelfs laten crashen. Door het werken met de schaalafhankelijke zichtbaarheid voor lagen groter dan 20.000 objecten, kun je dit probleem beperken.

Bij het uitschakelen van de Cache Kaartobjecten optie wordt de GetFeature request beperkt tot de extent van het kaartvenster door in de BBOX parameter de extent van het kaartvenster mee te geven. De objecten worden niet meer gecacht en worden bij elke pan of zoom beweging terug opgevraagd aan de service. Dit zorgt er soms voor dat de toepassing sterk vertraagd wordt omdat er steeds moet gewacht worden op het antwoord van de Getfeature request.

 

Wanneer men kiest om de Cache Kaartobjecten optie aan te laten wordt eenmalig een getfeature request naar de server gestuurd. Bij deze request wordt echter geen bondingbox (BBOX) van het kaartvenster meegegeven. Alle objecten van de laag worden dus opgevraagd en gecached in het geheugen van de computer.

In de meeste gevallen is dit de best werkbare optie. Voor kleine lagen < 20.000 zet je de Cache Feature best aan.

Bij grote datasets met meer dan 20.000 objecten is dit echter niet werkbaar. De server die de antwoorden genereert, is om veiligheidsredenen beperkt tot het doorgeven van maximaal 40.000 objecten. Bij lagen met veel objecten (bv CADMAP percelen of gebouwen) geeft de server de eerste 20.000 objecten terug die in de databank zitten. Deze objecten kunnen echter verspreid over Vlaanderen liggen en een onvolledig beeld geven op de extent waarin je aan het werken bent.

Voor grote lagen zet je de Cache Feature best uit.


Werk je met een oudere versie van Qgis (voor de 2.18) kan je het inladen van de items beperken door het afzetten van de cash.


Als je de Qgis 2.18 versie gebruikt kan je een schaalafhankelijheid instellen bij de tab eigenschappen van je laag.

 • klik rechts op je laag > Eigenschappen
 • stel een schaalberperking in


Wat zijn de eigenschappen van een WFS?

Bij een WFS worden de objecten van de kaart (geometrie en attributen) doorgegeven. Omdat je de data (en niet een prentje ervan zoals bij de WMS) gebruikt, kan je met een WFS dezelfde bewerkingen doen als met een GIS bestand dat echt lokaal op je computer staat.

Oproepen van de attributentabel, selecteren, selectie opslaan

Omdat je bij een WFS de eigenlijke features download, kan je dus ook de attributentabel opvragen.

 • Rechtermuisklik op de WFS laag en klik daarna op open attributentabel

 

 • In de attributentabel kan je records selecteren door naast de rijen te klikken

 

 • Deze selectie kan je opslaan op volgende manier: rechtermuisklik op de WFS laag -> klik op selectie opslaan als. (Het is ook mogelijk om volledig de service op te slaan door te kiezen voor, Opslaan als…)

 • Geef het formaat op waarin je de selectie wil opslaan en kies het pad waar je deze wil opslaan. Het coördinatensysteem wordt overgenomen van de oorspronkelijke laag (Lambert 72 als CRS). Je kunt deze ook aanpassen.

 

Vink ‘Voeg opgeslagen bestand toe aan kaart’ om de laag toe te voegen onder je lagen.


Zijn er ook layerfiles beschikbaar voor QGIS?

Waar vind je de layerfiles voor de mercator datalagen?

Layerfiles om geodata op MercatorNet te raadplegen kan je downloaden van de MercatorNet pagina. Hieronder vind je een lijst van data die beschikbaar is op de publieke of de interne zone van MercatorNet. Je vind de links naar de Metadata, de GetCapabilities van WMS en WFS, de WMS en WFS endpoint-verbindingen, de WMS-legende, een Openlayers-weergave en een KML-download. Eveneens op onderliggende pagina’s vind je de qlr voor intern ontsloten vector en raster data, evenals data ontsloten door AIV.

Wanneer je in het overzicht een QLR file aanklikt, kan je deze via 'koppeling opslaan als' downloaden naar je pc.

Wat is een Plug-in?

Een plug-in (ook wel invoegtoepassing) is een aanvulling op een computerprogramma. Plug-ins worden over het algemeen gemaakt om een programma uit te breiden of meer mogelijkheden te geven. Een plug-in heeft de host-applicatie nodig om te kunnen werken en kan niet standalone draaien.(wikipedia) De host-applicatie in dit geval is QGIS.

Plugins inladen

 • Open QGIS
 • Klik op de tab Plugins  -> Beheer en Installeer Plugins

 

Hier krijg je een lijst met alle beschikbare Plugins voor QGIS. Zowel de geïnstalleerde als de ter download beschikbare. Sommige worden standaard mee geïnstalleerd met QGIS maar de meeste zijn beschikbaar via de Plugin-"repositories".Je kunt Plugins tijdelijk aan- of uitschakelen. Voor het inschakelen of uitschakelen van een Plugin klik je op het vinkje of op de naam...

Plugins die in rood worden getoond worden niet geladen wegens een probleem. Deze worden ook in het tabblad 'ongeldig' getoond. Klik op de plugin-naam voor meer details, of om de Plugin te her installeren of verwijderen.

 • Klik de Plugin aan > rechts verschijnt een uitleg van de Plugin
 • Klik op installeer Plugin
 • Plugin succesvol geïnstalleerd > okDe Geopunt4Qgis Plugin zal nu onder de Geïnstalleerde Plugins staan en de incoontjes zullen in je Qgis-project verschijnen.

 • Close

In de Plugin tool heb je 5 tabs

Alles:

Hier zie je een lijst met alle beschikbare Plugins voor QGIS. Zowel de geïnstalleerde als de ter download beschikbare. Sommige worden standaard mee geïnstalleerd met QGIS maar de meeste zijn beschikbaar via de Plugin-"repositories".Je kunt Plugins tijdelijk aan- of uitschakelen. Voor het inschakelen of uitschakelen van een Plugin klik je op het vinkje of op de naam...

Plugins die in rood worden getoond worden niet geladen wegens een probleem. Deze worden ook in het tabblad 'ongeldig' getoond. Klik op de Plugin-naam voor meer details, of om de Plugin te her installeren of verwijderen.

Geïnstalleerd:

Hier zie je alleen de Plugins die zijn geinstalleerd in jouw QGIS.Klik op de naam voor details.Voor het inschakelen of uitschakelen van een plugin klik je op het vinkje of op de naam.Je kunt de sorteervolgorde aanpassen via het contextmenu (rechts-klik).

Niet geïnstalleerd:

Hier zie je alle Plugins die wel beschikbaar zijn maar niet geïnstalleerd zijn in jouw QGIS.Klik op de naam voor details.Voor het inschakelen of uitschakelen van een plugin klik je op het vinkje of op de naam.Je kunt de sorteervolgorde aanpassen via het contextmenu (rechts-klik).

Op te waarderen:

Hier ziet u opwaardeerbare plugins. Dit betekent dat er nieuwere versies van deze Plugins beschikbaar zijn in de repositories.

Extra:

Hier kun je kiezen om een update te krijgen telkens er nieuwe Plugins beschikbaar zijn. Je kunt aangeven of je de experimentele Plugins wilt zien en of je de niet meer onderhouden Plugins wilt zien.


 

Indien je geen toegang hebt tot de Officiële QGIS Repository check je best je proxy instellingen. Zoek onder de tab > Extra > Opties > Netwerk


Wat kan ik met de Geopunt4QGIS plugin?
 • Installeer de Plugin geopunt4Qgis via de tab Plugins > Beheer en installeer Plugins.

  Onder Niet geïnstalleerd staat de Plugin GeoCoding en geopunt4Qgis

  Het kan zijn dat je het project eerst moet sluiten en terug opstarten voor dat de Plugin geïnstalleerd is.

  Eenmaal de plugin geïnstalleerd is, kunnen de verschillende functies vanuit de taakbalk aangesproken worden: • Omdat geopunt4Qgis een service gebruikt van het internet (gebaseerd op de officiële CRAB adressen-databank) moet je de proxy instellingen juist zetten.

  niet meer nodig in de laatste versie van de geopunt plugin (QGIS2.18). De centrale proxy instellingen van QGIS worden door de plugin gebruikt.


  Netwerk proxy gebruiken: aanvinken

  Host: http://proxy.vlaanderen.be

  Poort: 8080


Zoeken op adres

Geef de gemeente in en daarna de straatnaam. Klik op het juiste adres > Zoom naar
Als je een straatnaam met huisnummer selecteert en klikt op Zoom naar kom je direct op het juist adres.

 •  

  Een adres zoeken op kaart

 • Selecteer het icoontje   en prik op een perceel op de kaart. Het resultaat verschijnt boven links op je kaartblad.

  CVS- adresbestanden geocoderen 

  Een CSV-bestand (tabel) inladen in je Qgis project en weergeven in een shapefile met attributen.

  Met deze tool kun je een CSV-bestand geocoderen. CSV: Comma Seperated Values, een tekstbestand waarin de waarden door een teken (de separator) meestal een komma of puntkomma gescheiden zijn. Als je CSV-bestand adres gegevens bevat kan je deze met deze tool op de kaart weergeven met hun correcte CRAB-adres: https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/centraal-referentieadressenbestand-crab

  Deze tool is niet bedoeld om zeer grote bestanden te verwerken omdat ze belastend zijn voor het netwerk (Agiv). 
  Deelnemers van GDI-vlaanderen kunnen gebruik maken van Crab Match (LARA) om grote bestanden te valideren en geocoderen.

  Data inladen

  Voor je een tekstbestand inlaad moet je de separator of de encoding instellen: 'utf-8' of 'ansi'. Dit is de set met speciale tekens die gebruikt worden. De meeste software in Vlaanderen gebruikt de 'utf-8' tekenset, maar als je een error krijgt bij inladen of sommige speciale tekens ( é, $, €, ...) worden niet correct weergeven, dan moet nog eens proberen met de ansi-tekenset.

  Als je data correct ingeladen hebt kan je de adres-kolom instellen. Als je huisnummer of gemeente (of postcode) in een andere kolom staan met je die ook opgeven.

  Data Valideren

  Voor je de kaartlaag kunt aanmaken moet je de adressen valideren. Dit kan met de bovenste knop naast de tabel Hiermee worden alle adressen gevalideerd. Dit kan echter problemen opleveren met grote files omdat het AGIV de connectie bij langdurige verbindingen kan verbreken. Je krijgt dan een timeout error.

  Een beter systeem is de tweede knop te gebruiken (je kan die oproepen door rechts te klikken). Met deze knop valideer je enkel de geselecteerde rijen. Selecteer een 5 tot 10-tal rijen, valideer en controleer.

  Data controleren

  Als een rij in groen wordt weergeven is er slechts 1 resultaat gevonden. Gele rijen bevatten meerdere opties voor valide adressen, selecteer de juiste uit de keuzelijst. Je kan de ligging van een adres inspecteren met de derde knop (de verrekijker).

  Bij rode rijen werden geen resultaten gevonden. Je kan proberen door de tekst in de tabel aan te passen en opnieuw te valideren, een correct adres te bekomen. Als je geen correct resultaat vindt, kan je ook de locatie op de kaart prikken met de vierde knop (het vlagje).

  Toevoegen aan de kaart

  Als je alle adressen die je wenst toe te voegen hebt gevalideerd, kan je deze toevoegen via de knop Voeg alle valide adressen toe aan de kaart. De resulterende kaart laag bevat alle kolommen van de CSV plus gevalideerde adressen.
  Via instellingen (op menubalk: plugins/geopunt4QGIS/instellingen) kan je instellen of er wordt opgeslagen naar een tijdelijke laag of een permanent bestand (shapefile of spatialite). Let op een tijdelijke laag ben je kwijt als je QGIS afsluit.

  Zoek een plaats – interesse punt 

  Geef een plaatsnaam of interesse punt in en klik op de verrekijker.

  Je kunt je zoek opdracht aan je kaart toevoegen door een selectie te maken in je verkregen tabel > klik op Voeg selectie toe aan kaart.

  In je Qgisproject krijg je een puntenlaag met de geselecteerde items.

  Bevraag GIPOD

  GIPOD: het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen werken en manifestaties beter (Agiv).

  Innames van openbaar domein van het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) GIPOD, de officiële databank met manifestaties, wegenwerken en andere obstructies op het openbaar domein.

  Hoogte profiel
  Zoeken naar perceel

  Het is mogelijk om naar een perceel te navigeren zonder dat je kadaster laag actief staat

  Je kunt navigeren naar de gemeente, de afdeling, de sectie en naar het perceelsnummer

  Je kunt het geselecteerde perceel toevoegen  als laag aan je kaart

  Geopunt-catalogus

  Aan de hand van de Geopunt-catalogus kunnen de services die ontsloten zijn op een eenvoudige en snelle manier worden toegevoegd aan de kaart.

  Het enige dat nodig is, is het invoeren van één (of meerdere) trefwoorden en op zoeken klikken. Daarna kan je de juiste laag selecteren, en deze toevoegen aan de kaart (indien er een service beschikbaar is). Bij sommige datalagen is het eveneens mogelijk om een directe datalaag te downloaden, maar dit gaat natuurlijk enkel als deze directe download ook effectief beschikbaar is.

  Je kan je zoekopties uitbreiden met opties die worden aangegeven in de metadata van de laag die beschouwd wordt.

  Over geopunt4Qgis

  Meer uitleg over geopunt4Qgis vind je achter de tab Over geopunt4Qgis of op de op de pagina van de Geopunt-plug-ins


 

 

 


 

 

 • No labels