Pagina boom
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata
In het onderdeel 'Handleidingen' worden een aantal GIS-toepassingen (QGIS, ArcGIS, Google Earth, eigen toepassingen) besproken, waarbij eerst aandacht wordt geschonken aan de algemene functionaliteiten van deze toepassing. Daarna wordt meer in detail uitgelegd op welke manier deze softwarepakketten gebruikt kunnen worden om te werken met de MercatorNet-services.
In het onderdeel 'Infosessies' kan je de presentaties terugvinden van opleidingen die in het verleden gegeven werden binnen MercatorNet.


  • Geen labels