Geografische data van het Beleidsdomein Omgeving kan gepubliceerd worden via MercatorNet. Wanneer er uit een project of andere opdracht een geografische dataset van belang voor de burger of interne werking voortkomt en deze moet beschikbaar gemaakt worden, neem dan contact op met de coördinator van MercatorNet: jef.depooter@vlaanderen.be. Het publicatietraject zal in overleg opgestart worden.


  • No labels