Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GDI MercatorNet heeft de rol van een GDI medio-knooppunt. Deelnemende organisaties aan het samenwerkingsverband GDI MercatorNet kunnen de GDI MercatorNet infrastructuur gebruiken om hun gegevens te ontsluiten conform de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet. GDI MercatorNet voorziet hiertoe de nodige technologische en organisatorische componenten, alsook de koppeling met het GDI-hoofdknooppunt GeoPunt.

Indien partners van MercatorNet geodatasets heeft die moeten ontsloten worden naar andere organisaties binnen de Vlaamse Overheid of naar GDI-Vlaanderen, kan dit via MercatorNet.

Je kan hiervoor best contact opnemen via volgend e-mailadres: MercatorNet@vlaanderen.beDe data worden samen met het kernteam bekeken en er worden een aantal  om deze op de juiste manier binnen MercatorNet te ontsluiten:

Het Kookboek "Publiceren gegevens", vind je op volgende link: Kookboek - Publiceren gegevens 

stappen in het ontsluitingsproces:

Beschrijving van de dataset:

De stap 'Beschrijving van de dataset' (of ook wel de 'functionele analyse') is de eerste stap die doorlopen wordt wanneer een partner nieuwe gegevens wil ontsuiten viia GDI MercatorNet.  In deze stap worden alle aspecten gedocumenteerd die nodig zijn voor het aanbieden van de gegevens via GDI MercatorNet.

Het doel: een zo goed mogelijke documentatie opstellen van de gegevens die de beheerder wil ontsluiten: contactinformatie, definitie van de gegevens, structuur van de dataset, versiebeheer, visualisatie aspecten, ...

Hoe: aan de hand van een sjabloon dat de verschillende in te vullen informatieblokken bevat

Door wie: de beheerder van de gegevens, eventueel in samenwerking met de GDI MercatorNet analist.

Waarover gaat het:

De volledige beschrijving van de dataset - volgens het sjabloon - wordt goedgekeurd via een 'ontsluitingsovereenkomst' door de beheerder en het GDI MercatorNet kernteam.

Metadata aanmaken

GDI-Vlaanderen en INSPIRE vereisen dat geografische gegevens en de diensten waarmee ze ontsloten worden, worden gedocumenteerd aan de hand van metadata. GDI MercatorNet volgt hierbij de INSPIRE richtlijnen aangevuld met de GDI-Vlaanderen best practices, die op hun beurt gebaseerd zijn op de ISO standaarden ISO 19115 / 19119 / 19139.

Het is de bedoeling dat de bronhouder zelf de metadata voor zijn data en geografische netwerkdiensten beheert en actualiseert. Dit gebeurt aan de hand van de metadatacatalogus GeoNetwork. Wanneer een dataset goed beschreven werd in de voorgaande stap, is de meeste informatie voor opname in de metadata reeds beschikbaar.

Indien metadata reeds bestaan voor de te ontsluiten datalagen, kunnen deze eenvoudig herbruikt worden voor GDI MercatorNet, ofwel door ze op te laden in de catalogus van GDI MercatorNet ofwel door ze te laten harvesten uit de eigen catalogus.

Ontsluiting

Het eigenlijke ontsluiten van de gegevens zelf, wordt uitgevoerd aan de hand van Ariadne, een webtoepassing die de onderliggende ETLP-tool aanstuurt om de gegevens over te halen naar de juiste omgeving(en) en om nadien de geografische web services automatisch te publiceren, inclusief de mogelijkheid tot het instellen van de nodige SLD voor de cartografische weergave (rendering van de WMS).

Concreet kunnen volgende taken uitgevoerd worden met behulp van Ariadne:


  • No labels