Blog from May, 2024

Nieuwe VLOPS24 lagen

De onderstaande VLOPS24-lagen werden gepubliceerd in de publieke zone voor het meest recente emissiejaar 2022 met representatieve meteo van het jaar 2017  


VLOPS kaarten - NH3 - NHx totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - SO2 - SOx totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NOx - NOy totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - SO2 - SOx droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NH3 - NHx droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NOx - NOy droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - Totale stikstofdepositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - Totale verzurende depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)


Deze lagen zullen gebruikt worden in de toepassingen IMPACT en Impactscoretool, die respectievelijk door VMM en ANB worden beheerd samen met het departement Omgeving.In het verleden werden de INSPIRE lagen van MercatorNet gepubliceerd via Hale Connect. De reden was dat je via deze dienst bestaande lagen kon transformeren naar INSPIRE conforme datalagen met de nodige metadata. In de praktijk betekende dit vaak een verarming van de data waardoor de bruikbaarheid van deze lagen aanzienlijk beperkt was. We hebben bepaalde aanpassingen gedaan aan de metadata waardoor de bestaande lagen ook INSPIRE conform zijn en we niet meer zitten met dubbele lagen voor dezelfde informatie.

  • In een eerste fase zullen we de Hale Connect lagen op de Geopunt INSPIRE omgeving (https://www.geopunt.be/inspire) vervangen door de standaard lagen. Richtdatum is 16/6/2024.
  • Vervolgens zullen we de metadatarecords die verwijzen naar Hale Connect depubliceren. Richtdatum is 20/6/2024.
  • Uiteindelijk zullen we de services op Hale Connect uitzetten waardoor de MercatorNet INSPIRE datalagen niet meer via Hale Connect te raadplegen zijn. Richtdatum is 24/6/2024.

Hieronder de tabel met de aanpassingen die zullen gebeuren:

BijlageGroepnaamoorspronkelijke metadata url nieuwe naam indien van toepassingnieuwe metadata url
Bijlage 19. Beschermde gebiedenAanduidingsobjectenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/d3004403-fa35-4f01-a464-325cf91b43e9
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/469b578f-bacb-454c-a61c-a9b907bfcfb0


Duinendecreethttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3f872773-ecda-4ab7-bd64-77d82bb79a4a
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/e2d2b914-0d56-4562-917a-b057085a2001


Natura2000https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/14170ad8-2acc-4e1f-bbf0-3faf5ba79503Vogelrichtlijngebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/4AB216F3-6316-4FC3-BD3A-343B439FE272
Habitatrichtlijn(deel)gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/A84A87F5-5607-4019-A8DB-9D52A827786B


Natuurbeheerplannenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/c8c041cc-5348-43a3-96a9-3ea6ff47b023
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8166b0db-b231-486d-91b3-24505796256a


Ramsar-gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8a128b84-c780-4601-995a-024634ab209a
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/EF7919DA-FB70-41EC-9009-0C849BEA5168


VEN/IVON gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/0eaabb27-e7c3-45a2-94f9-64d98cb230a8
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/6C55F7F5-DF2E-4CCC-A6B2-85ABD572A355
BIJLAGE 3

4. Landgebruik

Stedenbouwkundige informatiehttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/5a44a6d5-1137-413d-9480-1a5e83f40176Stedenbouwkundige informatie - Grondvlakken van ruimtelijke plannenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/2f05a7b4-0044-4396-888f-1502c104a54a
Stedenbouwkundige informatie - Contouren van ruimtelijke plannen en verordeningenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/a1bb32bb-e040-497f-a220-00dfb734aa8a

8. Faciliteiten voor productie en industrie

Seveso terreinenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3c8da6b8-cb57-46b1-ac89-8d03bf7c83d2
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/ae077b96-d2db-4e4c-aa1c-f4c8772a7645
Nieuwe versie GeoServer

We hebben deze ochtend rond 9u een nieuwe versie van GeoServer in productie genomen. Deze versie lost een bugje op ivm de WFS DescribeFeatureType.

We krijgen af en toe een vraag over het gebruik van de MercatorNet services in ArcGIS Pro waar er een certificaat gevraagd wordt om te connecteren. Er is op onze server two-way SSL ingesteld omdat wij naast de publieke ook afgeschermde lagen aanbieden maar om de publieke lagen te raadplegen, moet er geen certificaat worden doorgestuurd. ArcGIS probeert standaard toch een certificaat door te geven en dit resulteert in een boodschap in de toepassing. Als je op 'Annuleren' klikt worden de lagen correct geladen. We hebben deze vraag doorgegeven aan de mensen van Esri om niet standaard een certificaat door te geven. In andere software pakketten zien we deze melding niet terugkomen. Voor verdere vragen hierover verwijzen wij naar de Esri helpdesk: https://esribelux.com/hoe-kunnen-we-helpen/helpdesk/?lang=nl

We hebben vandaag versie 4.4.2 van geonetwork in productie gezet op metadata.omgeving.vlaanderen.be. Deze versie is gebaseerd op de open-source versie van Geonetwork die door Digitaal Vlaanderen werd aangepast aan de Vlaamse metadata strategie.

De voordelen van deze nieuwe versie zijn onder meer:

  • Beter zoekmogelijkheden op basis van ElasticSearch;
  • Verbeterde ondersteuning voor DCAT2 metadata records;
  • Verbeterde ondersteuning voor ISO19139 metadata records;
  • Integratie met ACM/IDM gebruikersbeheer; en
  • Algemene update van technische componenten.