Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tijdens informele overlegmomenten werden vaak identieke items aangehaald.

Termen die verwijzen naar deze items werden in een Wordle gegoten. De term 'Maatschappij' scoorde hierbij bijzonder hoog.

  • No labels