Alle lokale toezichthouders kunnen inloggen op de portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen en zo toegang krijgen tot de gegevens m.b.t. VLAREL erkende boorbedrijven.


Als je ingelogd bent als lokaal toezichthouder heb je inzage in de volgende gegevens  die werden aangeleverd door de erkende boorbedrijven:

  • voorafmeldingen
  • boringen
  • bemalingen

Wanneer je kiest voor "Verkenner Controle boorbedrijven" kom je terecht in de themaverkenner "Controle boorbedrijven". In deze toepassing zijn de gegevens die werden ingegeven door de erkende boorbedrijven op kaart weergegeven. De kaartlagen worden zichtbaar door ze aan te vinken. Vervolgens kan je gericht op zoek gaan naar bepaalde gegevens, onder andere door zoekregels toe te passen.  

Zo kan je vanuit de lijsten of via de kaart nagaan of de geplande boringen van tevoren werden ingegeven als voorafmeldingen en of de boringen naderhand ook effectief werden aangeleverd.  


De lokale beheerder van elk lokaal bestuur voor het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid kan in deze toepassing daartoe de nodige rechten aan de bevoegde lokale toezichthouder toekennen, met name het profiel "eDOV handhaving lokale besturen" binnen het gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen Externe gebruiker ".

Wenst u na te gaan wie uw lokale beheerder is dan kan dit via "Mijn Profiel".


Graag hulp of extra toelichting hierbij ?

Contacteer DOV via meldpunt@dov.vlaanderen.be  • No labels