Toezichthouders van de Vlaamse Overheid (Dept Omgeving/VMM) kunnen inloggen op de portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen en zo toegang krijgen tot

 • de gegevens m.b.t. VLAREL erkende boorbedrijven:
  • erkenningen,
  • voorafmeldingen,
  • boringen,
  • bemalingen,
  • contactgegeven en boormeesters,
 • de gegevens m.b.t. grondwatervergunningen 


Wanneer je kiest voor "Verkenner Controle boorbedrijven" kom je terecht in de themaverkenner "Controle boorbedrijven". In deze toepassing zijn de gegevens die werden ingegeven door de erkende boorbedrijven op kaart weergegeven. De kaartlagen worden zichtbaar door ze aan te vinken. Vervolgens kan je gericht op zoek gaan naar bepaalde gegevens, onder andere door zoekregels toe te passen.  

Zo kan je vanuit de lijsten of via de kaart nagaan of de geplande boringen van tevoren werden ingegeven als voorafmeldingen en of de boringen naderhand ook effectief werden aangeleverd.  


Via het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid kan de lokale beheerder de nodige rechten verlenen aan de gewestelijke toezichthouder. Volgende rechten moeten worden toegekend:

 • Gebruikersrecht 'Databank ondergrond Vlaanderen gebruiker' met volgende contexten:
  • OCDOV-eDOV inspecteur’
  • Partner – GWVerg Raadpleger
  • Partner – Algemeen commentator
 • Om vanuit de kaartlaag IIOA's te kunnen doorklikken naar de achterliggende vergunningen, zal de toezichthouder ook de nodige rechten op het Omgevingsloket moeten hebben. Dit staat los van DOV. 

Wenst u na te gaan wie uw lokale beheerder is dan kan dit via "Mijn Profiel".


Graag hulp of extra toelichting hierbij ?

Contacteer DOV via meldpunt@dov.vlaanderen.be • No labels