Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Duiding

 

De gegevens ontsloten in deze kaartlaag worden puur informatief ter beschikking gesteld. Enkel de geotechnische proefverslagen (GEO-rapporten) hebben een volledige kwaliteitscontrole ondergaan en bevatten alle correcte data.

Bij tegenstrijdigheden tussen de gegevens in deze kaartlaag en het GEO-proefverslag en/of bij  onvolkomenheden in deze kaartlaag, dient contact te worden opgenomen met afdeling Geotechniek (MOW- Vlaamse overheid) via mailadres geotechniek@vlaanderen.be

 

Beschikbare gegevens

 

Alle GEO- dossiers waarbij mechanische laboproeven werden uitgevoerd in de zone van perceel 3A werden opgelijst.

In de laag ‘Grondmonsters’ werd voor de opgelijste monsters een opmerking toegevoegd ‘Resultaten van de mechanische laboproeven uitgevoerd in de zone van Lantis-perceel 3A zijn opgenomen in bijlage’. De listings van de hieronder vermelde laboproeven werden toegevoegd als bijlage aan elk grondmonster. De linken naar deze bijlages zijn opgenomen in de kaartlaag ‘laboresultaten Lantis perceel 3A’.

De verslagen van de GEO-dossiers zijn opgeladen als bijlage bij de bijhorende opdrachten (zie bijvoorbeeld in tab ‘Bijlagen’ van opdracht GEO-04/169).

De volledige lijst van de monsters in deze zone is toegevoegd aan dit document in de laatste paragraaf.

Volgende gegevens worden ontsloten in deze kaartlaag:

-        Samendrukkingsproeven

-        Triaxiaalproeven

-        Doorlatendheidsproeven

 

Voor de samendrukkingsproeven worden de resultaten van alle dossiers vanaf GEO- 98/180 gerapporteerd. Voor de triaxiaalproeven en de doorlatendheidsproeven zijn de resultaten van alle dossiers vanaf GEO-04/169 gerapporteerd;

 

 

Niet ontsloten data

 

De resultaten van de onderkenningsproeven en de bepaling van volumemassa en watergehalte zijn niet ontsloten in deze kaartlaag. Deze kunnen worden teruggevonden worden via de kaartlaag ‘grondmonsters’.

Ook de resultaten van de samendrukkingsproeven, triaxiaalproeven en doorlatendheidsproeven van de dossiers ouder dan de nummers vermeld in voorgaande paragraaf, konden niet beschikbaar gesteld worden. Deze kunnen enkel worden geraadpleegd in de archieven van de afdeling Geotechniek.

Ter info: bij het uitvoeren van regressies op de triaxiaalproefresultaten mag enkel met proefresultaten vanaf het jaar 1986 worden gewerkt.  Bij oudere proeven gebeurde de opmeting van de poriënwaterspanning nog niet goed.

 

Toelichting bij de ontsloten data-files

 

Hieronder volgen een aantal opmerkingen bij de toegevoegde csv-files.

Triaxiaalproeven (csv)

 

-        Indien niet alle deelmonsters worden meegenomen, kan niet worden teruggevonden welk deelmonster niet verder werd beschouwd. Hiervoor dient het GEO-rapport verder te worden bekeken

-        In de tabel met de opgemeten krachten, verplaatsingen en spanningen is de hoofding 1 plaats verschoven

-        De tabel ‘toename van krachtaflezing en verplaatsingaflezing in milliVolt’ dient niet te worden beschouwd. Dit zijn louter tussenwaarden (met tevens andere eenheden dan in de hoofding van deze tabel vermeld)

-        Bij niet geconsolideerde niet gedraineerde triaxiaalproeven (TX-UU) hebben de gerapporteerde poriënwaterspanningen geen betekenis.

 

Samendrukkingsproeven (csv)

 

-        In de tabel met de opgemeten zakkingen per trap is de hoofding 1 plaats verschoven

-         Bij elke belastingstrap waarbij een zwelling wordt gemeten, wordt onmiddellijk de volgende belastingstrap aangebracht. In dat geval worden op de resultatendiagram de zakkingspunten verbonden met een stippellijn tot de belastingstrap waarbij geen zwelling meer werd waargenomen. De zakking die op het diagram is weergegeven bij elk van de ‘zwel’trappen is de gemeten ogenblikkelijke samendrukking die optreedt vooraleer de zwelling optreedt. Deze zweltrappen worden niet gemarkeerd in de csv-file. Het is dus nodig dat eerst in het GEO-rapport wordt nagegaan of er zweltrappen zijn opgetreden (stippellijn) vooraleer met de gerapporteerde zakking wordt verder gerekend.

 

Gelieve steeds afdeling Geotechniek te contacteren bij verdere vragen/opmerkingen.


Toegang tot de data


De kaartlaag 'Monsters perceel3a' is beschikbaar via https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gmk/wms?


Overzicht van monsters aangevraagd voor de kaartlaag laboresultaten Lantis perceel 3A


Boornummer

Naam

Opmerking

Opdracht

rapportlink

GEO-59/2268/1-A

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

GEO-59/2268/1

Geen verslag beschkbaar

GEO-59/2268/1-A

3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-59/2268/1-B

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-59/2268/1-B

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-59/2268/1-B

3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-59/2268/2-C

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

GEO-59/2268/2

Geen verslag beschikbaar

GEO-59/2268/2-C

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-59/2268/2-C

3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-59/2268/2-C

4

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-59/2268/2-C

5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B1

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

GEO-65/418

Verslag GEO-65/418_I

Verslag GEO-65/418_II

GEO-65/418-B1

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B1

3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B1

4

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B2

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B2

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B2

3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B2

4

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B3

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B3

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B3

3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B3

4

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B4

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B4

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B4

3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-65/418-B4

4

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-70/569-A

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

GEO-70/569

Verslag GEO-70/569_I

Verslag GEO-70/569_II

GEO-70/569-A

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-70/569-A

4

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-70/569-B

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-70/569-B

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-70/569-B

3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-70/569-B

5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-70/569-B

9

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-70/569-C

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-70/569-C

5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-70/569-C

9

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B1

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

GEO-83/195

Verslag GEO-83/195

GEO-83/195-B1

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B1

3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B1

4

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B1

6

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B1

7

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B1

9

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B1

8

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B2

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B2

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B2

5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B2

6

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B2

7

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B3

1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B3

2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B3

3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B3

4

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B3

5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B3

6

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-83/195-B3

7

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B13

6

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

GEO-94/052

Verslag GEO-94/052

GEO-94/052-B13

12

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B13

19

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B13

28

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B13

35

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B14

7

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B14

14B

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B14

21

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B14

26

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B17

7

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B17

26

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B17

33

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B17

43

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B17

53

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B17

60

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B19

13

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B19

26

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B2

7A

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B2

14

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B2

19

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B4

7B

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B4

24

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B4

31

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B7

21

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B7

26

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B7

37

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B7

46

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B7

53

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B7

62

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B9

12

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B9

20A

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-94/052-B9

30

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid niet digitaal ter beschikking

 

 

GEO-98/180-B1

1

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

GEO-98/180

Verslag GEO-98/180

GEO-98/180-B1

2

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B1

3

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B1

5

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B1

6

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B1

7

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B1

9

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B1

10

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B1

11

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B1

12

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B4

1

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B4

3

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B4

4

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B4

5

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B4

6

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-98/180-B4

7

Enkel Data Samendrukking digitaal beschikbaar (Triaxiaal niet digitaal ter beschikking)

 

 

GEO-04/169-BA-B1

N3A

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

GEO-04/169

Verslag GEO-04/169

GEO-04/169-BA-B1

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BA-B1

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BA-B1

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BA-B1

N8

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BGr-B1

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BGr-B1

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BGr-B1

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BGr-B1

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BGr-B1

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BNo-B1

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BNo-B1

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BNo-B1

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BP-B1

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BP-B1

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BP-B1

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BP-B1

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BP-B1

N8

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BP-B1

N9

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BRo-B1

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BRo-B1

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BRo-B1

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BRo-B1

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BStr-B1

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BStr-B1

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BStr-B1

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-04/169-BStr-B1

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking/Doorlatendheid digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B15

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

GEO-11/063

Verslag GEO-11/063

GEO-11/063-B15

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B15

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B15

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B15

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B15

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B15

N1B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B15

N1A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B18

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B18

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B18

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B18

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B18

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B18

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B20

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B20

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B20

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B20

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B20

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B20

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B25

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B25

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B25

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B25

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B25

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B27

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B27

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B27

N2B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B27

N1B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B27

N2A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B27

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B27

N1A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B31

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B31

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B31

N2B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B31

N2A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B31

N1A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B31

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B31

N1B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B6

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B6

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B6

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-B6

N1B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-BA-2

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-BA-2

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-BA-2

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-BA-2

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-BA-2

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-BNO-9

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-BNO-9

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-BNO-9

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/063-BNO-9

N1B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B10W

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

GEO-11/065

Verslag GEO-11/065

GEO-11/065-B10W

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B10W

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B10W

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B10W

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B10W

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B10W

N1B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B10W

N1A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B15W

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B15W

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B15W

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B15W

N4A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B15W

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B15W

N4B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B20W

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B20W

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B20W

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B20W

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B20W

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B5W

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B5W

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B5W

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B5W

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-11/065-B5W

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B1

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

GEO-13/060

Verslag GEO-13/060

GEO-13/060-B1

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B1

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B1

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B1

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B1

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B106

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B106

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B106

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B106

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B106

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B106

N8

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B178

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B178

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B178

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B178

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B178

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B178

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B178

N5B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B178

N5A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B205

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B205

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B205

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B205

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B205

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B34

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B34

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B34

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B34

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B34

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B34

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B55

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B55

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B55

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B55

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B55

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B55

N8

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B66

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B66

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B66

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B66

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B66

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B66

N2B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B70

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B70

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B70

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B70

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B70

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B70

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B70

N9

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B70

N1A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B73

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B73

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B73

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B73

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B73

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B73

N8

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B9

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B9

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B9

N5

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B9

N6

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B9

N7

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B9

N9

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B9

N10

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/060-B9

N2B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-13/131-Bnvt

N1

Groutmonsters – data niet opgenomen in de kaartlaag

GEO-13/131

Verslag GEO-13/131

GEO-13/131-Bnvt

N2

Groutmonsters – data niet opgenomen in de kaartlaag

 

 

GEO-13/131-Bnvt

N3

Groutmonsters – data niet opgenomen in de kaartlaag

 

 

GEO-13/131-Bnvt

N4

Groutmonsters – data niet opgenomen in de kaartlaag

 

 

GEO-13/131-Bnvt

N5

Groutmonsters – data niet opgenomen in de kaartlaag

 

 

GEO-13/131-Bnvt

N6

Groutmonsters – data niet opgenomen in de kaartlaag

 

 

GEO-15/013-B32

N1

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

GEO-15/013

Verslag GEO-15/013

GEO-15/013-B32

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-15/013-B32

N3

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-15/013-B32

N4

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-15/013-B33

N1

Data Triaxiaal/Advanced Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-15/013-B33

N2

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-15/013-B33

N3

Data Triaxiaal/Advanced Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

GEO-15/013-B33

N4

Data Triaxiaal/Advanced Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B207

N004B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

GEO-17/047

Verslag GEO-17/047

1445-GEO-17/047-B207

N001B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B207

N001A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B211

N003C

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B211

N002

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B211

N003A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B211

N004

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B218

N001B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B218

N002B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B218

N001A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B218

N002A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B218

N003A

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B219

N001B

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B219

N002

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

1445-GEO-17/047-B219

N003

Data Triaxiaal/Samendrukking digitaal beschikbaar

 

 

 


  • No labels