Voor sonderingen maakt men onderscheid tussen:

 • sondeerlengte/lengte (l in onderstaand figuur) : de weg die een sondering aflegt. De lengte wordt geregistreerd tijdens de uitvoering.
 • diepte (z in onderstaand figuur): de projectie van de lengte op een verticale lijn. Deze diepte wordt berekend op basis van de helling van de sondeerstang tov de verticale.


Figuur 1: Weergave van lengte en diepte (uit norm NBN EN ISO 22476-1: 2012)


De diepte van een sondering wordt berekend wanneer het veld 'diepte mbt de hellingaangevinkt is in tabblad 'Parameters'.

Dit veld wordt standaard aangevinkt tijdens het invoeren van een sondering, op voorwaarde dat er hellinggegevens beschikbaar zijn voor elke lengte. Deze metingen zijn normaal gezien beschikbaar voor CPTE en CPTU. Voor sonderingen met een mechanische conus (CPTM) gebeuren er geen hellingsmetingen en kan dus de diepte niet berekend worden.

Het veld kan ook manueel aangezet worden in een editeersessie, op voorwaarde dat alle hellingdata aanwezig zijn. 


Figuur 2: Weergave tabblad 'Parameters' van een sondering


Begin 2021 werd de DOV toepassing met betrekking tot sonderingen aangepast zodat de velden diepte en lengte weergegeven worden:

 • De term lengte werd toegevoegd in de schermen (Hoofding, tabblad Details, tabblad Meetpunten)
 • Wanneer het vakje 'diepte mbt de helling' in tabblad 'Parameters' aangevinkt is: in dit geval worden diepte (m) en peil (mTAW) weergegeven in de grafieken, de listings, meetreeksen.
 • Wanneer het vakje 'diepte mbt de helling' in tabblad 'Parameters' niet aangevinkt is: in dit geval worden lengte (m) en ind. peil (indicatief peil, mTAW) weergegeven in de grafieken, de listings, meetreeksen. Het indicatief peil wordt ingeschat o.b.v. lengte, waarbij er geen correctie met de werkelijke helling van de sondeerstang gebeurt. 
 • GEF export werd aangepast met lengte
 • Aanpassing toelichtingspagina (Algemene gegevens op de pagina na sondeergrafiek)


Velden die binnenkort nog aangepast worden:

 • Attributentabel in DOV Verkenner
 • Zoekregels in DOV Verkenner
 • Aanpassingen in het XML-schema
 • Aanpassingen aan lengteprofielen (functionaliteit voor ingelogde gebruikers)


Wijzigingen in de 'Hoofding' van een sondering


Diepte (tot) is vervangen door Lengte (tot)


Figuur 3: Weergave 'Hoofding' van een sondering

Wijzigingen in tabblad 'Details'


De term 'Opgemeten sondeerlengte' is vervangen door 'Opgemeten lengte'. In dit veld wordt de som van de sondeerstangen geregistreerd.


Figuur 4: Weergave tabblad 'Details'


In bepaalde velden is de term 'diepte' weerhouden, vanwege het algemeen gebruik daarvan. In deze gevallen gaat het echter om de lengte:

 • Diepte van de put (m)
 • Diepte bij het plaatsen van de verlengbuis (m)
 • Diepte van het water (m)
 • Diepte waarop het sondeergat dichtgevallen is (m)
 • Diepte bij het plaatsen van de kleefvanger (m)

Dit wordt verduidelijkt op de toelichtingspagina achter de grafiek door het opnemen van *  achter deze diepte: deze dieptes zijn niet gecorrigeerd met de helling van de sondeerstang.Figuur 5: Weergave 'Algemene Gegevens' opgenomen achter de grafiek


Wijzigingen in tabblad 'Meetpunten'

De term 'Diepte' is vervangen door 'Lengte'

In de laatste kolom worden de hellinggegevens weergegevenFiguur 6: Weergave tabblad 'Meetpunten'


Wijzigingen in tabblad Technieken


In tabblad technieken worden lengtes vermeld waarop technieken werden toegepast. De verwijzing naar Diepte (m) in deze tab werd vervangen door Op (m) voor Optrekkingen en Stopzettingen

 • Technieken worden vermeld in de rapporten: controle en resultatenlistings. Hier wordt de lengte waarop een techniek uitgevoerd wordt gerapporteerd. zoals weergegeven in de tabblad 'Technieken'.
 • Technieken worden ingetekend op de grafieken en omgerekend naar 'diepte' wanneer het vinkje  'diepte mbt de helling' in tabblad 'Parameters' aangevinkt is.Figuur 7: Weergave tabblad 'Technieken'

Wijzigingen in 'Rapporten - Grafieken'


Wanneer het vakje 'diepte mbt de helling' in tabblad 'Parameters' aangevinkt is: in dit geval worden diepte (m) en peil (mTAW) getekend op de y-as van de grafiek.

Voor deze parameters wordt de lengte (waarde in de schermen) gecorrigeerd voor helling en omgezet naar diepte. Deze diepte wordt aangeduid op de grafieken:

 • diepte plaatsen kleefvanger
 • diepte van de technieken

Wanneer het vakje 'diepte mbt de helling' in tabblad 'Parameters' niet aangevinkt is: in dit geval worden lengte (m) en ind. peil (indicatief peil, mTAW) getekend op de y-as van de grafiek. Het indicatief peil wordt ingeschat o.b.v. lengte, waarbij er geen correctie met de werkelijke helling van de sondeerstang gebeurt. 


Figuur 8: Sondeergrafiek met Diepte (m)


Figuur 9: Sondeergrafiek met Lengte (m)


Wijzigingen in meetreeks en listings 


Wanneer er vanuit de attributentabel van de laag sonderingen doorgeklikt wordt naar 'Meetreeks', dan worden de meetwaarden getoond in html formaat. De gebruiker kan ook listings oproepen via de fiche en ook via acties op zoekresultaten in de DOV verkenner.

 • Wanneer het vakje 'diepte mbt de helling' in tabblad 'Parameters' aangevinkt is:
  • in de meetreeks en de resultatenlisting met meetgegevens worden lengte (m), diepte (m) en peil (mTAW) getoond in de lijst van de meetpunten
  • in de controlelisting met meetgegevens worden lengte (m) en diepte (m) getoond  in de lijst van de meetpunten
 • Wanneer het vakje 'diepte mbt de helling' in tabblad 'Parameters' niet aangevinkt is: 
  • in de meetreeks en de resultatenlisting met meetgegevens worden lengte (m), en indicatief peil (mTAW) getoond in de lijst van de meetpunten
  • in de controlelisting met meetgegevens wordt lengte (m) getoond  in de lijst van de meetpuntenFiguur 10: Meetreeks voor sondering met hellingcorrectie
Figuur 11: Meetreeks voor sondering zonder hellingcorrectie


Helling correcties aan sonderingen


Vanaf de versie 3.0.0. van de DOV-sonderingen toepassing wordt het vinkje 'diepte mbt helling' automatisch aangezet bij invoer (11/06/2020).

Voor de oudere gegevens in de databank werd de helling correctie toepast voor:

 • sonderingen met helling <= 15°
 • sonderingen met helling tussen 15°-25° (met toevoeging van een opmerking: 'De helling heeft de maximale waarde van 15° overschreden')

Sonderingen waarvoor helling oploopt tot groter dan 25° worden individueel bekeken, waarna beoordeeld wordt om de helling correctie al dan niet toe te passen.


Interpretaties aan sonderingen

Een sondering kan een formele stratigrafie bevatten. Deze formele interpretaties wordt op basis van het weerstandsdiagramma bepaald.

Wanneer het vakje 'diepte m.b.t. helling' aangevinkt is geldt:

 • Voor interpretaties voor 11/06/2020 (versie 3.0.0 van sondering): Diepte van de interpretatie komt overeen met lengte van de sondering
 • Voor interpretaties na 11/06/2020 (versie 3.0.0 van sondering): Diepte van de interpretatie komt overeen met diepte van de sondering

Wanneer een helling correctie toegepast werd op een sondering waaraan een formele stratigrafie toegevoegd was, dan werd een opmerking toegevoegd aan deze formele stratigrafie:

'De dieptes van de Formele Stratigrafie zijn bepaald t.o.v. de sondeerlengte. Meer informatie hierover op de documentatie pagina: https://www.milieuinfo.be/confluence/x/jKn8C.'
 • No labels