Sedert 27/04/2021 is de sedimentverkenner publiek gelanceerd en is een eerste set aan data voor iedereen beschikbaar gesteld.

Waterbodem- en sedimentverkenner worden gradueel opgebouwd met de bedoeling maximaal publieke toegang te voorzien tot de data die binnen deze nauw verbonden thema's gebundeld wordt.

Intern wordt verder gewerkt in een beveiligde omgeving enerzijds ter ondersteuning van de interne werkprocessen en anderzijds om alle vooropgestelde publiek te ontsluiten datasets klaar te maken voor publicatie. 

Hiertoe kunnen medewerkers van organisaties betrokken bij waterbodem- en sedimentproblematiek, na inloggen op de portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen, de interne themaloketten waterbodemverkenner en sedimentverkenner consulteren.

Om toegang te hebben moet de gebruiker, via het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid, de nodige rechten verkregen hebben, met name het profiel Waterbodem Raadpleger, binnen het gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen (Ambtenaar)" voor organisaties binnen de VO of "Databank Ondergrond Vlaanderen Externe gebruiker " voor organisaties binnen doelgroep Economische Actoren of Lokale Besturen . Organisaties binnen de doelgroep economische actoren dienen daartoe eerst de typering eDOV in WebIDM krijgen, dit wordt in orde gebracht door de applicatiebeheerder DOV.

Rechten worden vervolgens toegekend door de lokale beheerder van de betrokken organisatie.

Wenst u na te gaan wie uw lokale beheerder is dan kan dit via "Mijn Profiel".


Graag hulp of extra toelichting hierbij ?

Contacteer DOV via meldpunt@dov.vlaanderen.be


De publieke gebruiker heeft dus onmiddellijk de geel gemarkeerde link op de portaal ter beschikking naar de sedimentverkenner.De interne gebruiker die over profiel Waterbodem Raadpleger beschikt, heeft na aanloggen, de 2 geel gemarkeerde links op de portaal ter beschikking:Na opstarten van de Waterbodemverkenner kan men via de dropdown rechts omschakelen naar de sedimentverkenner of omgekeerd.

  • No labels