Sedert 15/11/2021 is de PFAS-verkenner publiek gelanceerd en is een eerste set aan data voor iedereen beschikbaar gesteld.

Raadpleeg de help-pagina voor verdere toelichting.


De PFAS-verkenner wordt gradueel opgebouwd met de bedoeling maximaal publieke toegang te voorzien tot de data die m.b.t. deze problematiek gebundeld wordt.

Intern wordt verder gewerkt in een beveiligde omgeving enerzijds ter ondersteuning van de interne werkprocessen en anderzijds om alle vooropgestelde publiek te ontsluiten datasets klaar te maken voor publicatie. 

Medewerkers van organisaties betrokken bij PFAS problematiek kunnen, na inloggen op de portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen, de intern beschikbare data in de PFAS-verkenner consulteren. De lokale beheerder van hun organisatie geeft daarvoor de nodige rechten aan deze bevoegde medewerkers. De lokale beheerder kent deze rechten via het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid. :

 • doelgroep 'organisaties binnen de VO': de lokale beheerder kent de bevoegde medewerkers het profiel "PFAS Raadpleger" toe binnen het gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen (Ambtenaar)".
  • In overgangsfase gaf het profiel "Algemeen Raadpleger" ook nog toegang. Dit geeft geen toegang meer, de bestaande gebruikers dienen het nieuwe profiel toegewezen te krijgen. 
 • doelgroep 'Lokale Besturen': de lokale beheerder kent de bevoegde medewerkers het profiel "PFAS Raadpleger" toe binnen het gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen Externe gebruiker".
  • De lokale beheerder kan dit recht enkel toekennen als het lokaal bestuur de typering "DOVPFASAFN" heeft gekregen. Deze typering werd door de applicatiebeheerder DOV voor alle lokale besturen toegekend.
  • In overgangsfase werd aanvankelijk nog toegang gegeven via het profiel  "eDOV handhaving lokale besturen" . Dit geeft geen toegang meer, de bestaande gebruikers dienen het nieuwe profiel toegewezen te krijgen. 
 • doelgroep 'Economische Actoren': de lokale beheerder kent de bevoegde medewerkers het profiel "PFAS Raadpleger" binnen het gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen Externe gebruiker".
  • De lokale beheerder kan dit recht enkel toekennen als de organisatie de typering "DOVPFASAFN" heeft gekregen. Dit wordt ingeregeld gebracht door de applicatiebeheerder DOV. 

Wenst u na te gaan wie uw lokale beheerder is dan kan dit via "Mijn Profiel".


Graag hulp of extra toelichting hierbij ?

Contacteer DOV via meldpunt@dov.vlaanderen.be

Indien een gebruiker over dit profiel beschikt, ziet hij/zij in de PFAS-verkenner, naast de publieke kaartlagen, ook extra kaartlagen met de intern beschikbare data. 

Specifiek voor de kaartlaag "Alle no regret zones" is ten behoeve van de voorbereiding van de communicatie door de lokale besturen en MMK's naar de bewoners toe voorzien dat via de stijl "pfas:no_regret_status_huidig" een vooruitblik mogelijk is naar de dag van vandaag voor dossiers waarvoor advies AZG geformuleerd is.

 • No labels