Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sedert 15/11/2021 is de PFAS-verkenner publiek gelanceerd en is een eerste set aan data voor iedereen beschikbaar gesteld.

Raadpleeg de help-pagina voor verdere toelichting.


De PFAS-verkenner wordt gradueel opgebouwd met de bedoeling maximaal publieke toegang te voorzien tot de data die m.b.t. deze problematiek gebundeld wordt.

Intern wordt verder gewerkt in een beveiligde omgeving enerzijds ter ondersteuning van de interne werkprocessen en anderzijds om alle vooropgestelde publiek te ontsluiten datasets klaar te maken voor publicatie. 

Medewerkers van organisaties betrokken bij PFAS problematiek kunnen, na inloggen op de portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen, de intern beschikbare data in de PFAS-verkenner consulteren.

  • Lokale beheerder van de betrokken organisaties binnen de VO kunnen aan bevoegde personen via het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid, de nodige rechten toekennen, met name het profiel "PFAS Raadpleger" binnen het gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen (Ambtenaar)". In overgangsfase geeft het profiel "Algemeen Raadpleger" (1) ook nog toegang. 
  • Binnen de doelgroep Lokale Besturen kan de lokale beheerder van het lokaal bestuur dat de typering DOVPFASAFN heeft gekregen via het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid daartoe de nodige rechten aan de bevoegde personen toekennen, met name het profiel "PFAS Raadpleger"  binnen het gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen Externe gebruiker". In overgangsfase geeft het profiel  "eDOV handhaving lokale besturen" (1) ook nog toegang.
  • Binnen de doelgroep Economische Actoren kan de lokale beheerder van de organisatie die typering DOVPFASAFN heeft gekregen via het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid daartoe de nodige rechten aan de bevoegde personen toekennen, met name het profiel "PFAS Raadpleger" binnen het gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen Externe gebruiker".

Wenst u na te gaan wie uw lokale beheerder is dan kan dit via "Mijn Profiel".

(1) : voorlopig geselecteerd profiel, wordt nog specifieker uitgewerkt voor PFAS in kader van de werkzaamheden van de werkgroep datahandling

Graag hulp of extra toelichting hierbij ?

Contacteer DOV via meldpunt@dov.vlaanderen.be

  • No labels