Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence vandaag 31 augustus 2023 van 18u00 tot 18u30 even onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Welke informatie moet ik aanvullen in het overzicht van de boormeesters?

Onze huidige boormeesters

 • Kolom B "Naam" en C "Voornaam": graag nakijken en corrigeren waar nodig
 • Kolom D "Geboortedatum": graag aanvullen in volgend formaat : DD/MM/JJJJ
 • Kolom E "E-mail": graag nakijken en aanvullen/corrigeren waar nodig
 • Kolom F "Telefoon": graag nakijken en aanvullen/corrigeren waar nodig in volgend formaat: +32478123456
 • Kolom G "In dienst van": graag aanvullen in volgend formaat: DD/MM/JJJJ
 • Kolom I "Commentaar": indien je opmerkingen hebt, kan je deze hier noteren. 

Boormeesters die niet langer in dienst zijn 

 • Kolom B "Naam" en C "Voornaam": graag nakijken en corrigeren waar nodig of aanvullen voor een nieuwe boormeester. 
 • Kolom D "Geboortedatum": graag aanvullen in volgend formaat : DD/MM/JJJJ
 • Kolom E "E-mail": graag nakijken en aanvullen/corrigeren waar nodig
 • Kolom F "Telefoon": graag nakijken en aanvullen/corrigeren waar nodig in volgend formaat: +32478123456
 • Kolom G "In dienst van": datum waarop deze boormeester in dienst kwam bij het boorbedrijf, graag aanvullen in volgend formaat: DD/MM/JJJJ
 • Kolom H "Tot en met": datum waarop deze boormeester uit dienst ging. Graag aanvullen in volgend formaat: DD/MM/JJJJ
 • Kolom I "Commentaar": indien je opmerkingen hebt, kan je deze hier noteren. 

Boormeesters die (nog) niet toegevoegd zijn 

Voeg onderaan de lijst volgende gegevens toe

 • Kolom A Nieuw toevoegen
 • Kolom B "Naam" en C "Voornaam": aanvullen voor een nieuwe boormeester. 
 • Kolom D "Geboortedatum": graag aanvullen in volgend formaat : DD/MM/JJJJ
 • Kolom E "E-mail": graag aanvullen
 • Kolom F "Telefoon": graag aanvullen in volgend formaat: +32478123456
 • Kolom G "In dienst van": datum waarop deze boormeester in dienst kwam bij het boorbedrijf, graag aanvullen in volgend formaat: DD/MM/JJJJ
 • Kolom H "Tot en met": datum waarop deze boormeester uit dienst ging. Graag aanvullen in volgend formaat: DD/MM/JJJJ
 • Kolom I "Commentaar": indien je opmerkingen hebt, kan je deze hier noteren. 

Belangrijk: verwijder geen lijnen uit het overzicht! Enkel zo kunnen we jullie gegevens koppelen aan de geregistreerde boormeesters in eDOV.


Waarom hebben jullie deze gegevens nodig?

Het eDOV Meldpunt wordt uitgebreid met informatie op maat van de individuele boorbedrijven. Zo zal je in de toekomst beschikken over een keuzelijst beperkt tot jullie boormeesters. We willen ook vermijden dat boormeesters in de toekomst nog dubbel worden geregistreerd. Om alles achter de schermen goed voor te bereiden, zijn deze gegevens noodzakelijk.


Waarom wordt de geboortedatum van de boormeesters opgevraagd?

De koppeling van familienaam + voornaam + geboortedatum vormt een unieke combinatie die ons toelaat om elke boormeester uniek te identificeren en waarmee we willen vermijden dat er dubbels in de databank terecht komen. Deze informatie zal niet publiek getoond worden en is enkel zichtbaar voor het boorbedrijf zelf en de DOV-beheerders.


Waarom wordt het telefoonnummer van de boormeesters opgevraagd?

We vragen per boormeester een telefoonnummer op waarop deze te contacteren is. Bij de voorafmelding dient er steeds verplicht een contactnummer te worden meegenomen. Indien we beschikken over het telefoonnummer van de boormeester kan dit in de toekomst al standaard ingevuld worden in het scherm van de voorafmelding. Zo trachten we de we het invulwerk voor jullie te beperken.


Een boormeester is niet meer in dienst maar we weten niet sinds wanneer dat is. Wat moet ingevuld worden bij uitdienst?

Voeg dit toe als commentaar in kolom I "Commentaar". Laat de kolom H "Tot en met" leeg.


Een boormeester werkt niet langer voor het boorbedrijf en we kennen niet alle gegevens. Wat moet ingevuld worden bij uitdienst?

Wanneer aangegeven is dat een boormeester niet langer in dienst is, kan je de ontbrekende informatie leeg laten. Verduidelijk dit in kolom I "Commentaar".


Een boormeester staat er dubbel in, bijvoorbeeld op basis van initialen. Is het voldoende om slechts één keer de gegevens aan te vullen?

Wanneer een boormeester meerdere keren voorkomt, dan voeg je dezelfde gegevens extra toe. Op die manier kunnen wij deze dubbele registraties samenvoegen en gaat geen informatie verloren in de voorafmeldingen of boringen. Je mag dit verder ook verduidelijken in kolom I "Commentaar". 


Een boormeester staat er dubbel in, ondanks de opkuis. Mag deze lijn verwijderd worden?

Neen, lijnen mogen niet verwijderd worden. Wanneer een boormeester meerdere keren voorkomt, dan voeg je dezelfde gegevens extra toe. Op die manier kunnen wij deze dubbele registraties samenvoegen en gaat geen informatie verloren in de voorafmeldingen of boringen.  Verduidelijk dit in kolom I "Commentaar".


Een boormeester ontbreekt. Mag deze ontbrekende boormeester in deze Excel toegevoegd worden?

Ja, voeg onderaan de extra boormeesters toe en vul NIEUW in bij kolom A. Vul zeker ook alle nodige informatie aan.


Er staat een boormeester tussen die nog nooit bij ons in dienst was. Mag deze lijn verwijderd worden?

Neen, lijnen mogen niet verwijderd worden. Verduidelijk dit in kolom I "Commentaar".


Moeten we voortaan op deze manier een nieuwe boormeester toevoegen? 

Zodra de nieuwste versie van het eDOV Meldpunt Boringen in productie staat, zal je een nieuwe boormeester kunnen toevoegen via een fiche. Daar zal je dezelfde gegevens moeten registreren als nu in de Excel. 
Tot dan, kan je nog via de bestaande + knop een nieuwe boormeester toevoegen. Wel willen we benadrukken om boormeester slechts éénmalig toe te voegen.


Kunnen we nog een nieuwe boormeester toevoegen wanneer we een voorafmelding registreren of een boring rapporteren?

Het toevoegen van een nieuwe boormeester kan steeds via het portaal eDOV Meldpunt boringen. Wel willen we benadrukken om boormeester slechts éénmalig toe te voegen.


Een boormeester is reeds lange tijd in dienst, maar we weten de exacte datum niet meer. Wat moet ik invullen?

Wanneer de exacte startdatum dat een boormeester in dienst trad niet gekend is, kan je in kolom G "in dienst van" de datum invullen die je het meest waarschijnlijk acht (bvb, je weet dat het in 2004 was, maar je weet niet de exacte datum, dan vul je 01/01/2004 in). Vul dan ook in kolom I "commentaar" een verduidelijking in. 


Een boormeester is in de loop der tijd om verschillende redenen even uit dienst geweest. Wat vul ik in bij "in dienst van" en "tot en met"? 

Je vult dan de datum van de eerste indiensttreding in in kolom G "in dienst van". Is de boormeester nu actief bij jouw boorbedrijf, dan laat je de kolom H "tot en met" leeg. Is de boormeester op dit moment niet actief bij jouw boorbedrijf, maar zal hij naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst opnieuw voor je boorbedrijf werken, dan laat je de kolom H "tot en met" eveneens leeg.


 • No labels