Grondwaterlocatie zoeken in de DOV-Verkenner

Open de DOV-Verkenner via het Portaal.

In de Verkenner klik je links onderaan op 'Kaartlagen kiezen'. Bij de DOV kaartlagen navigeer je naar Grondwater > Grondwateronderzoek en vink je de kaartlaag Grondwaterlocaties aan.

Nu verschijnen de verschillende grondwaterlocaties (die voor jou toegankelijk zijn) op de kaart. Indien je niks ziet, ben je te ver uitgezoomd op de kaart en moet je inzoomen op een bepaald gebied. De grondwaterlocaties hebben een verschillend kleur, naargelang het type filter. Om de legende van de kaartlaag te zien, klik je in de linkerbalk op 'Kaartbeeld instellen' en klap je de legende uit voor de kaartlaag 'Grondwaterlocaties'.Klik vervolgens een grondwaterlocatie aan op de kaart (1), of selecteer meerdere grondwaterlocaties binnen een gebied (2), of zoek naar de grondwaterlocatie via de GW-ID en open de filterfiche (3a) of zoek naar de grondwaterlocatie op kaart (3b).


(1)   (2) 

(3)


Onderaan krijg je nu een tabel te zien met gegevens over de geselecteerde put(ten), in het geval van scenario's (1) en (2) en (3b).


Grondwatermetingen raadplegen

Om grondwatermetingen te raadplegen zijn er nu meerdere mogelijkheden.

Filterfiche of putfiche

Door op de links in de kolommen 'GW-ID' of 'Filternummer' te klikken kom je respectievelijk uit op de putfiche of filterfiche. Hierin vind je ofwel de details van de put ofwel de details van de filter terug. Vervolgens klik je door naar het tabblad 'Metingen'. Manuele metingen zoals kwaliteitsmetingen en peilmetingen kunnen hier in tabelvorm geraadpleegd worden. Voor putfiches worden de metingen van alle filters getoont, terwijl in de filterfiche enkel de metingen voor desbetreffende filter getoond worden.Voor hoogfrequente loggerdata van instrumenten wordt onder 'Meetreeksen' in tabelvorm weergegeven welke meetreeksen er werden opgeladen, van wanneer tot wanneer de metingen lopen en hoeveel datapunten elke meetreeks bevat. Je kan vervolgens ook alle meetreeksen downloaden. Het resultaat van de download is een zip bestand met daarin csv bestanden met de metingen, onderverdeeld per maand.Om alle metingen voor een filter op een grafiek te zien, navigeer je naar het tabblad 'Grafiek'. Hierin kan je vervolgens instellen welke parameters je wenst te zien op de grafiek, en voor welke tijdschaal.


Filtergrafiek en putgrafiek

De grafiek van een filter of van de put waartoe de filter behoort kan ook rechtstreeks vanuit de zoekresultaten in de DOV-Verkenner opgevraagd worden via de links in de kolommen 'Filtergrafief' en 'Putgrafiek'.Opnieuw krijg je alle metingen te zien op een grafiek (zoals bovenstaande), waarbij je kan instellen welke parameters je wenst weer te geven en voor welke periode.


  • No labels