Milieuambtenaren kunnen na inloggen op de portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen :

  • grondwatervergunningen consulteren

De lokale beheerder van elk lokaal bestuur voor het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid kan in deze toepassing daartoe de nodige rechten aan de bevoegde personen toekennen, met name het profiel "Raadpleger grondwatervergunningen lokale besturen" binnen het gebruikersrecht "Databank Ondergrond Vlaanderen Externe gebruiker ".

Wenst u na te gaan wie uw lokale beheerder is dan kan dit "Mijn Profiel".


Graag hulp of extra toelichting hierbij ?

Contacteer DOV via meldpunt@dov.vlaanderen.be.


Indien men over dit profiel beschikt komen volgende links op de portaal ter beschikking:

Hiermee kan men gericht de informatie m.b.t. een bepaalde vergunde installatie consulteren.

Vanuit de DOV-verkenner komen bij gebruik van de kaartlagen "grondwatervergunningen" links ter beschikking om naar de desbetreffende fiches door te kunnen linken.


  • No labels