I. Zoeken naar boringen en sonderingen

Start met het zoeken naar boringen en sonderingen. Dit kan op verschillende manieren:

 1. door een proefnummer in te typen in het zoekvenster voor eenvoudig zoeken
 2. door zoekregels op te stellen via geavanceerd zoeken
 3. door de aanduidknoppen te gebruiken (punt, polygoon of cirkel)


Via de HELP knop in de verkenner kom je terecht in de handleiding waarin dit uitgebreid aan bod komt.


II. Selectie van boringen en sonderingen

Maak een selectie door in het informatiepaneel met de zoekresultaten de gewenste boringen en of sonderingen aan te vinken.III. Acties > Rapporten > Rapport lengteprofiel

Kies voor Rapport lengteprofiel en doorloop een aantal schermen voor het aanmaken van lengteprofielen met verschillende stappen


III.1. Selectie en volgorde aanpassen

a. Door vinkjes aan of uit te zetten of door de proeven te verslepen kan de volgorde aangepast worden

b. Daarnaast kan je kiezen voor ‘Teken projectielijn’. In dit geval wordt de positie van de boring en sondering loodrecht geprojecteerd op de getekende lijn en de volgorde aangepast

c. Een getekende projectielijn kan gewist worden om toch de selectie manueel aan te passen of een nieuwe projectielijn te tekenen

III.2. Interpretaties toevoegen (maximaal 2)

In dit scherm worden de interpretaties getoond die beschikbaar zijn voor de boringen en de sonderingen waarvan er maximaal 2 interpretaties geselecteerd toegevoegd kunnen worden aan het lengteprofiel. In de lengteprofielen van Afdeling Geotechniek wordt hier standaard gekozen voor Geotechnische codering. Dit kan aangevuld worden met een geologische interpretatie zoals de Informele of Formele stratigrafie.


III.3. Voorstellingswijze instellen

In dit scherm kunnen allerlei instellingen aangepast worden zoals:

 • Afstanden tussen proefpunten
 • Tip: wil je een boring en sondering mooi naast elkaar tekenen zet de afstand tussen de 2 dan gelijk
 • Lijntype: vol of gestippeld
 • Gespiegelde weergave
 • Opnemen van wrijvingsgetal (Rf) of kleefweerstand (fs). Deze 2 parameters worden standaard niet getekend (default afgevinkt)
 • Titel en subtitels
 • Grondmonsters: tekent de grondmonsters bij een boring waarvoor laboproeven uitgevoerd zijn
 • Volgnummers: duidt de volgnummers van de monsters aan
 • Schalen tonen op lengteprofiel (default uitgevinkt)
 • Standaard legende: default aangevinkt
 • Begrenzing: de default minima en maxima van de X en Y-as kunnen nog aangepast worden
 • De schaal is default ingesteld op ‘Automatisch’, waarbij de horizontale schaal bepaald wordt op basis van de max X-afstand. De verticale schaal is default 1/200. Zowel de horizontale als de verticale schaal kunnen aangepast worden door te kiezen voor ‘Manueel’.


III.4. Bekijk Lengteprofiel

Na het aanklikken van ‘Bekijk Lengteprofiel’ wordt een pdf-bestand opgeroepen waarop de lengteprofielen getekend zijn. Het scherm in stap III.3 blijft open staan. Ben je nog niet helemaal tevreden met het resultaat dan kan je de instellingen nog aanpassen door terug te keren naar vorige schermen via de 'Vorige' knop. De instellingen in de laatste stap worden (nog) niet opgeslagen. Bij het terug keren naar vorige schermen moet de voorstellingswijze opnieuw ingesteld worden.


IV. Bookmark Lengteprofiel

Na het klikken op de knop 'Bewaar Bookmark' wordt er een url genereerd waarmee je kan terug keren naar dezelfde instellingen om dit lengteprofiel opnieuw te kunnen maken. Deze url kan gedeeld worden om samen te werken aan een lengteprofiel. De instellingen voor een lengteprofiel (afstanden, maar ook de projectielijn als je dit getekend had) blijven gedurende de volledige sessie in de DOV-Verkenner opgeslagen. Als je in dezelfde sessie een ander lengteprofiel wil maken op een andere locatie dan moeten de opgeslagen waarden overgeschreven worden door te klikken op de knop 'Default waarden'.


       Bijvoorbeeld: https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&bm=5bb3405d-413d-429c-a665-316488773186 • No labels