Hoe werkt het?

Je kan objecten en bepaalde manuele metingen in bulk opladen via XML-bestanden. Dit kan ofwel manueel ofwel via webservices:

  • kies voor manueel als je eenmalig een hoeveelheid data/objecten wil inladen (bv. historische peilmetingen of alle putten en filters van je organisatie)
  • kies voor webservices als je regelmatig nieuwe data zal opladen, en dit dus liever wil automatiseren, bv. via een script, via een scheduler, of ingebouwd in eigen databeheersoftware. Dit kan handig zijn voor dagelijkse upload van real-time data, of toevoegen van nieuwe boorbeschrijvingen van de voorbije werkdagen.

Het geautomatiseerd opladen via webservices is beschreven op https://www.milieuinfo.be/confluence/x/zXgVD.

Het manueel opladen gebeurt via de webtoepassing van DOV. Je kan deze vinden in het DOV-portaal, onder 'XML' > 'XML-import'.

Het geüploade bestand wordt vervolgens gevalideerd door DOV, volgens het schema opgesteld door DOV. Indien er velden ontbreken, of niet juist werden ingediend, zal de validatie falen en de import niet doorgaan.

Je kan je XML-bestand ook op voorhand valideren. Kies dan op het DOV-Portaal, onder 'XML > XML-validatie'. Dit start de XML-validatietool.

Om de status en eventuele errors op te vragen van je laatste XML-imports, navigeer je naar 'XML' > 'XML-importlogs'.

Hoe stel je een XML-bestand op?

In het XML-bestand maak je één of meerdere XML-objecten aan. XML-objecten starten telkens met een specifieke tag (bv. <grondwaterlocatie> voor put-objecten, en <filter> voor filter-objecten), en worden afgesloten met een eindtag (bv. </grondwaterlocatie>). Tussen de start- en eindtag van het object (bv. <filter> en </filter>) worden de andere  eigenschappen van het object toegevoegd met hun eigen tags.

Voorbeelden van XML-bestanden voor o.a. boringen, bodemlocaties, peilmetingen en waterkwaliteitsmetingen zijn te vinden op Voorbeelden XML-bestanden

Enkele aandachtspunten: 

  • Het formaat van het XML-bestand luistert redelijk nauw: zo moet elke begintag ook afgesloten worden met een eindtag. Indien er geen geneste tags voorkomen, kan ook gebruikt worden gemaakt van de verkorte notatie (bv. <filter />). 
  • Je kan een apart XML-bestand aanmaken voor elke apart object, of alle XML-objecten samenvoegen in één bestand. Putten, Filters en peilmetingen worden als aparte objecten toegevoegd (dus een filter is geen genest object van een put, een peilmeting is geen genest object van een filter).  
  • De tags zijn specifiek voor DOV en worden gecontrolleerd via een XSD-bestand, waarin gedocumenteerd wordt welke tags toegelaten zijn, en wat ze precies betekenen. Er is een apart XSD-bestand voor objecten van het grondwatermeetnetMeer informatie over validatie van XML-bestanden en het XML-formaat van DOV is te vinden op de pagina over het xml-import-uitwisselingsformaat.
  • De XML-validatietool laat u toe om na te gaan of een XML-bestand een geldig bestand is dat door de DOV-toepassing correct kan verwerkt worden. Deze tool vind je op de XML-validatie webpagina van DOV. Meer informatie hierover vind je in Handleiding voor validatie aan XML-schema. Hierbij wordt enkel nagekeken of de data voldoet aan de XML-schema specificaties. Er gebeurt geen inhoudelijke controle van de data. Deze tool is enkel een validatie-tool. Er worden met deze tool geen bestanden opgeladen naar DOV.


Elke fiche in DOV heeft ook een XML-variant. Die kan je opvragen door achter de url van de fiche "?format=xml" toe te voegen. Bv. https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2022-101201 wordt dan https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2022-101201?format=xml. 

  • No labels