De DOV datasets zijn via de beschikbare toepassingen kosteloos en zonder formaliteiten te (her)gebruiken. Wel gelden er een aantal gebruiksvoorwaarden bij gebruik/hergebruik. Wat van toepassing is, wordt duidelijk gemaakt in de metadata van elke dataset.

Er is ook een handleiding beschikbaar voor het gebruiken en refereren naar DOV data in publicaties.


  • No labels