De bodemverkenner is een thema-verkenner van de algemene DOV-verkenner. Raadpleeg de handleiding van de DOV-verkenner voor de algemene functionaliteiten.

In de eerste tab 'Bodem' bij 'Kaartlagen kiezen' zijn al de data rond bodem verzameld. De tab 'Kaarten' bevat de overige data van DOV.Bodemkaart (1:20.000) van België

Op basis van de resultaten van een intensieve bodemkartering gedurende de jaren '50 tot '70 werd de Belgische bodemkaart opgesteld. Deze Belgische bodemkaart steunt op het Belgische bodemclassificatiesysteem. Het is een nationaal systeem dat uitsluitend voor de Belgische bodems werd opgesteld.

Deze dataset is omwille van de visualisatie onderverdeeld in 5 kaartlagen: bodemtypes, substraten, fasen, varianten van het moedermateriaal en de profielontwikkeling. De kaartlaag 'bodemtypes' bevat alle attribuutinfo van de bodemkaart (op te vragen door op het blauwe bodemtype te klikken in de tabel). Waar beschikbaar zijn voor elk bodemtype de algemene kenmerken en foto's van een representatief bodemprofiel en representatieve omgevingen weergegeven. Tenslotte bestaat voor elke locatie de mogelijkheid om de scan van het analoge bodemkaartblad, het toelichtingsboekje en de basiskaarten op schaal 1:5000 op te roepen. U dient in te zoomen tot 1:150.000 om alle detailinfo van de bodemkaart te kunnen raadplegen.


Bodemlocaties

Historische en recente Vlaamse bodemdata zijn opgeslagen in de DOV-bodemdatabank. Deze bodemdatabank bevat gegevens van zowel profielputten als bodemboringen. De data uit de DOV-bodemdatabank zijn ontsloten via de kaartlaag 'Bodemlocaties'.

Andere data rond bodem

Een overzicht van alle data rond bodem vind je onder het thema bodem op de DOV-website.

  • No labels