Deze pagina richt zich tot bedrijven of organisaties die grondwatermetingen willen aanbieden via DOV. Dit kunnen bedrijven, organisaties van de VO of lokale besturen of organisaties van de federale overheid.

Medewerkers van deze bedrijven/organisaties kunnen dan putten, filters en instrumenten aanmaken, en ijkingsmetingen (manuele peilmetingen) of loggermetingen opladen. 


Vooraleer gebruikers rechten kunnen toegewezen krijgen, worden volgende stappen doorlopen:

 • intakegesprek met DOV-team
 • het DOV-team voegt de nodige configuratie toe in de DOV systemen:
  • het DOV-team geeft het bedrijf/organisatie de juiste typering (eDOV of eDOV bedrijf) in WebIDM. Dit gebeurt via KBO- of OVO-nummer. 
   • Bedrijven (via KBO-nummer) → typering eDOV,
    • bedrijven die ook boorbedrijf zijn, hebben reeds de typering eDOV gekregen.  
   • lokale besturen (via OVO-nummer) → typering eDOV bedrijf
   • Organisaties die deel uitmaken van de Vlaamse overheid (via OVO-nummer) → typering eDOV bedrijf
   • Organisaties die deel uitmaken van de federale overheid (via KBO-nummer) → typering eDOV.
   • Opgelet! Het lijkt onlogisch dat bedrijven typering eDOV krijgen, terwijl overheidsorganisatie of lokale besturen de typering eDOV bedrijf moeten krijgen. Deze onlogische naamgeving is historisch gegroeid, en wordt in de toekomst nog rechtgezet.
  • het DOV-team voegt het bedrijf/organisatie toe aan de codetabel 'Algemeen > Organisaties'
  • het DOV-team voegt het bedrijf/organisatie toe aan de codetabel 'Hydrogeologisch' > Put beheerder'
   • Indien het bedrijf data zal toevoegen van een andere putbeheerder, moet die andere organisatie ook worden toegevoegd in de twee codetabellen 'organisaties' en als 'put beheerder'.


Gebruikers kunnen daarna rechten krijgen binnen de werkrelatie met het bedrijf/organisatie via gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid. Dit gebeurt door de lokale beheerder van het bedrijf/organisatie. Rechten kunnen enkel worden toegekend door de (hoofd) lokale beheerder van het bedrijf, zoals die gekend is in BTB (Beheer der Toegangsbeheerders).

De lokale beheerder maakt in de dropdownlijsten de juiste keuzes maken voor het gebruiksrecht en de contextwaarde:

 • Gebruiksrecht: Databank Ondergrond Vlaanderen - externe gebruiker
 • Contextwaarde: eDOV validator andere bedrijven
 • opgelet bij boorbedrijven: medewerkers die boorgegevens invoeren, hebben reeds de Contextwaarde 'eDOV invoerder erkend boorbedrijf' gekregen (zie deze pagina). Deze contextwaarde bevat niet alle rechten die nodig zijn om grondwatermetingen in te geven (enkel boringen, putten en filters). Deze medewerkers moeten aanvullend ook de contextwaarde eDOV validator andere bedrijven krijgen.


Als de rechten goed werden ingeregeld, zou de gebruiker volgende links moeten zien staan in het DOV-portaal (zie screenshot hieronder).:

 • > gegevens toevoegen > nieuwe put (hier kunnen ook filters mee aangemaakt worden)
 • > grondwater > peilmetingen (ijkingsmetingen toevoegen)
 • > beheer > beheer instrumenten (instrumenten en loggermetingen toevoegen)

Aanvullende tips:

 • No labels