Stap 1: een bemalingsfiche aanmaken en de eerste tellerstand ingeven

Debietmeters en tellerstanden worden bijgehouden op een bemalingsfiche. Voor het aanmaken van een bemalingsfiche vertrek je van de voorafmelding. Tellerstanden kunnen dus enkel worden ingegeven voor bemalingen waarvoor al een voorafmelding bestaat (zie https://www.milieuinfo.be/confluence/x/iG4VD voor het stap-voor-stap aanmaken van een voorafmelding). 

De bemalingsfiche aanmaken

 • Vertrek van het DOV-portaal (https://dov.vlaanderen.be/portaal), en zorg dat je bent ingelogd als medewerker van een boorbedrijf. 
 • Zoek de voorafmelding voor de bemalingswerken. 
  Klik op de link 'overzicht voorafmeldingen'. Dit opent een overzicht met alle voorafmeldingen. 
 • Dan zijn er 2 opties:
  1. Vink het vakje voor de voorafmelding waarvoor je een bemalingsfiche wil activeren aan (=aanmaken) in het overzicht. Klik vervolgens op de blauwe knop 'Acties ->  Bemaling activeren'.
   • Opgelet: zorg er voor dat je maar 1 voorafmelding hebt aangevinkt. Indien je er meer dan één hebt aangevinkt, is de actie 'bemaling activeren' niet beschikbaar.
  2. Ga naar een individuele voorafmeldingsfiche en klik op de drie puntjes naast het potlood-icoon (rechter menu). 
   Kies de actie > Bemaling activeren. 
   • Opgelet: dit werkt enkel voor voorafmeldingen in de discipline '1. bemalingen'. Voor andere disciplines is de knop 'bemaling activeren' niet beschikbaar. 
 • Dit opent de bemalingsfiche.
  • Gegevens zoals naam, opdrachtgever, ligging en wettelijk kader zijn al overgenomen uit de voorafmelding. 
  • De 'datum plaatsing' en 'datum ontmanteling' zijn nog leeg. Die worden later automatisch ingevuld zodra tellerstanden worden ingegeven. 
 • Check de ligging. Als de ligging van de boring gewijzigd is t.o.v. de voorafmelding, kan je dit nog aanpassen in de tab 'ligging'. Je kan de ligging wijzigen door het vierkantje te verslepen in de kaart, of door de XY coördinaten in te geven in de invulvelden onder de kaart.  
 • Daarna klik je op 'Opslaan' (rechter menu).

Figuren:Een eerste debietmeter toevoegen

 • Ga naar de tab 'Debietmeters' (door naar beneden te scrollen of door te klikken op 'Debietmeters' in de inhoudstafel rechts op het scherm).
 • Klik op het +-teken naast de titel. Dit opent het invulveld voor een nieuwe debietmeter. 
 • Vul serienummer in.
 • Kies een merk van debietmeter uit de lijst. Begin enkele letters te typen om de lijst te tonen en de suggesties te tonen. 
  • Gaat het over een merk dat niet in de lijst voorkomt: vul dan 'Andere' in. Er verschijnt een veld waar je de juiste merknaam kan ingeven. 
 • Als alles correct is ingevuld, klik op het V-icoontje om de debietmeter op te slaan
 • De debietmeter verschijnt in het lijstje. 
  • Ter info: de debietmeter staat op 'niet actief' zolang er nog geen eerste tellerstand werd ingegeven. 
 • Voor werven met meerdere debietmeters herhaal je bovenstaande stappen voor de andere debietmeters. 

Figuren


Een eerste tellerstand toevoegen

 • Ga naar de tab 'Tellerstanden' (door naar beneden te scrollen of door te klikken op 'Tellerstanden' in de inhoudstafel rechts op het scherm).
 • Klik op het +-teken naast de titel. Dit opent het invulveld voor een nieuwe tellerstand.
 • Vul alle velden in:
  • Kies één van de debietmeter uit de lijst.
  • Type tellerstand -> 'Bij plaatsing' (dit is automatisch geselecteerd omdat het een eerste tellerstand is en kan nu nog niet gewijzigd worden).
  • Tijdstip: geef de datum (en eventueel tijdstip) van de plaatsing van de installatie
   (tip: heb je enkel een datum, kies dan de datum in de kalender en klik met je muis buiten de pop-up-kader)
  • Tellerstand: geef de tellerstand in bij plaatsing
  • Deelstroom: selecteer welke deelstroom er gemeten wordt.
   • De deelstroom 'opgepompt' wordt enkel gebruikt op complexe werven met meerdere debietmeters, waar je het opgepompte debiet apart gaat meten van bv. lozing of infiltratie. Op de meeste werven is er slechts één debietmeter. Gebruik dan niet 'opgepompt', maar geef aan waarheen het opgepompte water gaat. 
   • De deelstroom 'hergebruik' wordt op de meeste werven niet apart bemeten (bv. bij een aftapkraantje). Enkel wanneer er grote hergebruikvolumes zijn, bv. naar nabijgelegen grootgebruiker van het opgepompte water, kan er gekozen worden om op deze deelstroom ook een aparte debietmeter te plaatsen. 
   • In de meeste gevallen kies je dus uit 'retour of infiltratie', 'lozing in oppervlaktewater of RWA' of 'lozing in riolering.
 • Klik op het V-icoontje om de eerste tellerstand op te slaan. 
 • De nieuwe tellerstand verschijnt in de lijst met tellerstanden. In het tabblad 'Debieten' wordt een overzichtstabel opgebouwd, en verschijnt nu een nieuwe lijn, waar later het totaal volume per debietmeter en deelstroom zal worden bijgehouden. 
 • Merk op dat bovenaan de bemalingsfiche nu ook de 'datum plaatsing' is ingevuld.
  De 'datum ontmanteling' blijft leeg tot er geen enkele actieve debietmeter meer is. 

Figuren:


Stap 2: een bestaande bemalingsfiche openen

 • Op de portaalpagina: klik op 'Overzicht bemalingen'.
  Er opent een nieuwe pagina met alle bemalingen.
 • Zoek de bemaling die je wenst te openen, en klik dan op de link 'bemaling openen' in de eerste kolom
  • Opgelet: klik niet op de naam van de voorafmelding, want dit opent de voorafmeldingsfiche. 
  • Je ziet in dit lijstje actieve en niet-actieve bemalingen. Niet-actieve bemalingen zijn bemalingen waarvoor nog geen eerste tellerstand werd ingegeven, of bemalingen waarvoor een eindtellerstand werd ingegeven (voor elke debietmeter). In het laatste geval is de kolom 'datum ontmanteling' ook ingevuld, dit is de datum van de laatste tellerstand. 
  • Je kan ook filteren in deze overzichtstabel. Klik hiervoor rechts op "+filter toevoegen" en kies het 'veld' waar je wil op filteren, vul vervolgens een 'waarde' in.
   Zo kan je bv. filteren op alle bemaling in één gemeente. 

Je kan ook op twee alternatieve manieren naar de bemalingsfiche geraken:

 • in het overzicht voorafmeldingen: vink de voorafmelding aan, en klik dan op knop 'acties → bemaling openen'. 
 • in één specifieke voorafmeldingsfiche: klik op de drie puntjes naast het potlood-icoon (rechter menu) en kies dan 'bemaling openen'. 

Figuren:
Stap 2b: tussentijdse tellerstanden toevoegen

Dit is optioneel, maar kan voor langlopende werven nuttig zijn om de opgepompte volumes op te volgen. 

 • Open de bemalingsfiche (zie stap 2). 
 • Ga naar tab 'tellerstanden' (door naar beneden te scrollen of rechts op 'Tellerstanden' te klikken)
  en klik op het +-teken naast de titel. Dit opent het invulveld voor een nieuwe tellerstand.
 • Vul alle velden in (zoals bij 'eerste tellerstand'):
  • nadat je datum (en tijdstip) hebt ingegeven, kan je type tellerstand = 'tussentijds' aanvinken (normaal staat dit reeds zo ingesteld). 
  • De deelstroom kan niet gewijzigd worden. Een debietmeter kan enkel ingezet worden op een andere deelstroom, als er voor de vorige deelstroom een eindtellerstand werd ingegeven. Bv. een debietmeter die op de werf verplaatst wordt van 'lozing op RWA' naar 'infiltratie of retour', kan enkel van deelstroom gewijzigd worden als er eerst een eindtellerstand (= bij ontmanteling) werd ingegeven voor deelstroom 'lozing op RWA'. Daarna kan er terug een begintellerstand (= bij plaatsing) voor de nieuwe deelstroom 'infiltratie of retour' worden ingegeven. 
 • Sla de nieuwe tussentijdse tellerstand op via het V-icoon. 
 • Bij tabblad 'Debieten' verschijnt het overzicht van het totaal opgepompt volume per deelstroom en per debietmeter. 

Figuren:
Stap 3: tellerstanden bij ontmanteling van de bemalingsinstallatie

De stappen zijn analoog aan stap 3 'ingeven van tussentijdse tellerstanden', maar vink nu bij het 'type tellerstand' de radiobutton 'bij ontmanteling' aan. 

Merk op dat in tabblad 'Debieten' de debietmeter nu op niet-actief staat.
Bovenaan de bemalingsfiche zijn nu ook de datum plaatsing en de datum ontmanteling ingevuld.  

Figuren:
Stap 4: Actieve bemalingen raadplegen op kaart

De kaartlaag 'Actieve bemalingen' toont alle bemalingen die status 'actief' hebben.
Bemalingen waarbij nog geen begintellerstand werd doorgegeven, of bemalingen waarbij reeds een eindtellerstand werd ingegeven, zijn niet zichtbaar.
Hiervoor wordt later nog extra kaartlagen toegevoegd.

 • Open de DOV-verkenner (bv. vanop het DOV-portaal, link 'DOV-verkenner').
 • Klik op 'kaartlagen kiezen' (linksonder in het venster).
 • De kaartlaag is te vinden onder DOV > Grondwater > Grondwatervergunningen > Actieve bemalingen.
  Vink deze kaartlaag aan. 
 • Opgelet: de bemalingen zijn enkel zichtbaar bij sterk inzoomen (minimaal schaal 1:10.000). 
 • Opgelet: bemalingen zijn niet meteen zichtbaar.
  De kaartlaag wordt elke nacht vernieuwd met de gegevens van de dag voordien. Dit wordt spoedig aangepast. 

Figuren:
 • No labels