Te volgen regels bij onbeschikbaarheid Omgevingsloket en uitwisselingsplatform wegens technische storingen

Conform het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Belangrijkste punten

  • Deze regeling heeft betrekking op een onvoldoende beschikbaarheid van het loket of  het uitwisselingsplatform gedurende meer dan 4u per dag.
  • Hieronder houden we vanaf 1 juni 2017 een lijst bij met data van technische storingen. Aan de hand daarvan is het mogelijk om de advies- en beslissingstermijnen op te schorten of om tijdelijk (gedeeltelijk) analoog te werken.
  • De concrete termijnen van opschorting in geval van technische storing, lees je in de tekst van het besluit.

ONBESCHIKBAARHEDEN OMV-LOKET & UITWISSELINGSPLATFORM SINDS 1/06/2017

  • Momenteel zijn er nog geen onbeschikbaarheden te melden.